ICT & mediawijsheid

Het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om leerlingen op een veilige, bewuste en kritische manier te leren omgaan met ICT en de media. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen om ICT in te zetten als middel voor krachtig taalvaardigheidsonderwijs en heeft aandacht voor mediawijsheid (in projecten).

ICT is een middel dat kan helpen de krachtige leeromgeving te versterken.  Het Onderwijscentrum Brussel integreert ICT daarom als leermiddel binnen taalvaardigheidsonderwijs.  Digitale middelen kunnen de taalleeromgeving voor kinderen en jongeren rijker maken.  Het Onderwijscentrum Brussel gebruikt ICT ook om in te spelen op de talige uitdagingen in de Brusselse klas. 

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten bij het inzetten van ICT en andere media in hun klaspraktijk. Dit gebeurt via vormingen of doorheen een ondersteuningstraject. Samen met de leerkracht wordt onderzocht op welke manier ICT zinvol gebruikt kan worden om de lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheden van de leerlingen te bevorderen.

Meer lezen?

Petra Verreth en Karoo Beheydt, onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel, schreven enkele artikels over het gebruik van ICT in een krachtige leeromgeving.

Verreth, P. & Beheydt, K. (2010). "Communiceren met computers (PDF 3,90 MB)". In: School- en klaspraktijk 206, 32-42.  

Verreth, P. & Beheydt, K. (2008). "ICT als leermiddel in een krachtige taalleeromgeving (PDF 353 KB)". In: Vanhooren, S. & Mottart, A. (red.) (2008). Bundel 22. Tweeëntwintigste Conferentie van het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press.