Kleuterparticipatie

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor iedereen, met aandacht voor warme transities en kwaliteitsvolle interactie met en tussen kinderen. Kleuters ontwikkelen op school tal van vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Kleuterparticipatie en aanwezigheid op school

Wie in voldoende mate kleuteronderwijs volgt, heeft minder kans op schoolse achterstand. Hoe vroeger een kleuter naar school gaat, hoe beter. Voldoende aanwezig zijn en zo vroeg mogelijk naar school gaan geeft dus belangrijke impulsen voor een goede start in het lager onderwijs en de  verdere vordering van de schoolloopbaan.

Kleuterparticipatie en warme overgang

Een warme, naadloze overgang tussen het gezin, de kinderopvang en de school bevordert de ontwikkelingskansen van het jonge kind. Een school die inzet op kleuterparticipatie, zet dus ook in op deze overgang.

Een warme overgang bereik je door in te zetten op:

  • een evenwichtige verhouding tussen leren en zorg
  • kwaliteitsvolle interacties met en tussen de kinderen
  • een educatief partnerschap tussen school en ouders

Het Onderwijscentrum Brussel en kleuterparticipatie

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij met vormingen en uitwisseling voor leerkrachten en directies over kleuterparticipatie. Lees wat de deelnemers vonden van deze vorming op 12 maart 2020.

Anderzijds kunnen scholen ook een beroep doen op het OCB voor ondersteuning op maat van de school.