Omgaan met diversiteit

In elke klas zijn er verschillen tussen kinderen. De sociale achtergrond, religie, leeftijd, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden,… zijn voor elk kind anders. Ook de thuistaal, de culturele achtergrond en de omgeving waarin het kind opgroeit, verschilt van kind tot kind. Al deze eigenschappen van kinderen kunnen het leren beïnvloeden. Zo zijn er sterke verschillen in voorkennis, interesses en (basis)vaardigheden, zelfbeeld en de ideeën over “de school” die het kind heeft.

Vele leerkrachten die lesgeven in Brussel, komen zelf niet uit de grootstad. Niet elke leerkracht is daarom vertrouwd met de leefwereld van zijn kinderen in de klas.

Het is belangrijk om in het Brussels onderwijs in te spelen op de talige, culturele en socio-economische diversiteit die aanwezig is in elke klas. Schoolteams moeten de verschillen tussen hun leerlingen kunnen (h)erkennen, zodat ze  hierop gericht kunnen inspelen en die verschillen benutten om zo een rijk en uitdagend leerklimaat te creëren.

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met diversiteit. Dit kan via vormingen of door beroep te doen op onze vraaggestuurde ondersteuning.

Hierbij gaat aandacht naar: 

  • het (h)erkennen van diversiteit: Wat is diversiteit? Hoe divers is mijn klas? Welke achtergrondinformatie heb ik best over de kinderen in mijn klas?
  • inzicht verwerven in leerprocessen en leerstappen
  • leren rekening houden met verschillen tussen kinderen
  • vormgeven van rijk en kwaliteitsvol onderwijs, inspelend op de diversiteit in de Brusselse, grootstedelijke context

Meer leze​n?
Hier vind je achtergrondinformatie en interessante links over omgaan met diversiteit in het onderwijs.

 

Anderstalige nieuwkomers

Het Onderwijscenrum Brussel heeft een Handreiking Anderstalige Nieuwkomers ontwikkeld i.s.m Brusselse leerkrachten. Deze bundel of handreiking is er voor leraren en teams die zorg willen dragen voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.

 

Omgaan met kansarmoede

In Brussel vormt ook het omgaan met de socio-economische verschillen een grote uitdaging. Binnen het Onderwijscentrum Brussel doet de themagroep kansarmoede daarom aan expertiseontwikkeling over het omgaan met kansarmoede in het onderwijs.