Omgaan met diversiteit en armoede

Het is belangrijk om in het Brussels onderwijs in te spelen op de talige, culturele en socio-economische diversiteit die aanwezig is in elke klas. Schoolteams moeten de verschillen tussen hun leerlingen kunnen (h)erkennen. Zo kunnen ze de diversiteit benutten om een rijk en uitdagend leerklimaat te creëren. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met diversiteit. Dit kan via vormingen of door een beroep te doen op onze vraaggestuurde ondersteuning.

Dagelijks ervaren leerkrachten in Brusselse scholen hoe complex het voor tieners is om op te groeien in een grootstedelijke, diverse en meertalige context. Eigen Wijs is een methode die leerkrachten helpt om tieners op weg te zetten zodat ze opgroeien tot evenwichtige personen. Via Eigen Wijs geven de leerkrachten hun leerlingen mee dat ze zelf een positieve invloed hebben op hun toekomst. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen inkijkexemplaren vragen aan hun ondersteuner en via deze weg ook gratis materialen bestellen. Scholen zonder ondersteuner kunnen de exemplaren in de Onderwijsbibliotheek inkijken.

Lees meer over omgaan met diversiteit in het onderwijs.

Anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen van 5 tot 18 jaar die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen.

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met anderstalige nieuwkomers. Dit kan via vormingen of door een beroep te doen op onze vraaggestuurde ondersteuning.

Ontdek het groeiboek met updates en meer informatie over anderstalige nieuwkomers.

Omgaan met kansarmoede

In Brussel vormt het omgaan met de socio-economische verschillen een grote uitdaging. Het Onderwijscentrum Brussel helpt schoolteams om binnen hun school- en klaspraktijk rekening te houden met leerlingen en ouders in kansarmoede. Hierbij gaat de aandacht niet in de eerste plaats naar het financieel beleid van de school. De focus op de leefwereld, de voorkennis en de ervaringskansen van leerlingen in kansarmoede kan een motiverend leerklimaat creëren.

Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met kansarmoede. Dit kan via vormingen of door een beroep te doen op onze vraaggestuurde ondersteuning. De armoedeconsulent van het Onderwijscentrum Brussel is een opgeleide ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting.

Lees meer over omgaan met kansarmoede.