Eigen Wijs

tekeningen uit publicatie eigen wijs

Wat is Eigen Wijs?

Eigen Wijs is een methode die leerkrachten helpt tieners op weg te zetten om op te groeien tot evenwichtige personen. Via EigenWijs geven de leerkrachten hun leerlingen mee dat ze zelf een positieve invloed hebben op hun toekomst.

Eigen Wijs bestaat uit:

 • een handleiding voor de leerkracht
 • een bewaarboek voor de leerlingen
 • een website

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen inkijkexemplaren vragen aan hun ondersteuner en via deze weg ook gratis materialen bestellen. Leerkrachten van scholen zonder ondersteuner kunnen de exemplaren in de Onderwijsbibliotheek inkijken.

De website Eigen Wijs verzamelt voor de leerkrachten activiteiten en mediamateriaal, achtergronden en didactische handreikingen om de activiteiten van de handleiding uit te diepen. Leerkrachten kunnen inloggen met Ler@@r op de website van Eigen Wijs.

Leerlingen vinden op de website het mediamateriaal dat bij de activiteiten hoort. Voor ouders van de leerlingen die dit traject volgen, is er duiding.

Eigen Wijs is gebaseerd op de positieve psychologie, die een aanpak levert om de kinderen op een positieve manier te leren omgaan met hun identiteit en de Brusselse samenleving waarin ze opgroeien. De doelgroep zijn de leerlingen van het 6de leerjaar (basisonderwijs), omdat zij als pubers op de drempel staan van volwassen worden. Het is belangrijk om uitgerekend hen de nodige hulpmiddelen aan te reiken om grip te krijgen op hun eigen leven. Ze leren dat ze zelf hun leven richting kunnen geven door:

 • zichzelf te leren kennen;
 • ­ hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen;
 • ­ te leren omgaan met tegenslagen en veerkracht op te bouwen;
 • ­ te leren keuzes maken;
 • ­ inzicht te krijgen in de rol die anderen daarin spelen.

Je vindt activiteiten en opdrachten terug in vijf thema's:

 • Just the beginning
 • Wie ben ik?
 • Wie zijn zij?
 • Veerkracht
 • Samen sta je sterk – Beyoutiful

Eigenwijs is gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen het Onderwijscentrum Brussel en de uitgeverij Cantal.