Omgaan met diversiteit: achtergrond

Literatuur

Een andere kijk op diversiteit – VLOR 2013

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) organiseerde een seminariereeks over diversiteit, waar sprekers met verschillende achtergronden hun visie gaven over omgaan met diversiteit in het onderwijs. Hun bijdragen werden gebundeld in “Een andere kijk op diversiteit” (2013).

Je vindt dit boek in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum.

Managing Diversity in Education. Languages, Policies, Pedagogies.-  Little, D., Leung, C. & Van Avermaet, P. (2013). 

Omgaan met diversiteit in het onderwijs is geen uitdaging in Brussel alleen. Hierover bestaat reeds heel wat internationaal onderzoek. Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent) schreef mee aan dit boek waarin wordt ingegaan op het beleid, de pedagogische praktijk en het zoeken naar antwoorden op de uitdaging van diversiteit. Hierbij wordt verder gegaan dan het inzetten op onderwijstaal.

Nuttige links

Het Steunpunt voor Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) ontwikkelt expertise omtrent ‘omgaan met diversiteit’. Hier vind je wetenschappelijke informatie, vormingen en materialen omtrent dit thema.

Diversiteitinactie is een toegankelijke website voor leerkrachten (in opleiding) en lerarenopleiders die aan de slag willen rond diversiteit.