Omgaan met kansarmoede: achtergrond

Onderzoek

‘Kleine kinderen, grote kansen! Diversiteit benutten in early childhood education’ – Steunpunt Diversiteit en Leren, Koning Boudewijnstichting (2013)

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voert het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) een actieonderzoek naar het creëren van onderwijskansen in het kleuteronderwijs. Het onderzoek heeft als doel toekomstige kleuteronderwijzers te ondersteunen bij het creëren van maximale ontwikkelingskansen bij allochtone kleuters en kleuters opgroeiend in kansarmoede.
Het onderzoeksrapport (PDF 2,00 MB) kan je hier lezen. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van het Steunpunt Diversiteit en Leren.

Pers

Klasse – dossier kansarmoede
Het tijdschrift Klasse voor Leerkrachten bundelt artikels en achtergrondinformatie in het  dossier kansarmoede.

Interessante links

  • Op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming  vind je meer informatie over diversiteit in het onderwijs: visietekst, materialen, Week van de Diversiteit…
  • De vzw De Link coördineert de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.
  • Het Vlaams netwerk tegen armoede verenigt 58 organisaties in Vlaanderen en Brussel waar armen het woord nemen.