Ouder- en buurtbetrokkenheid: onderzoek

Leraren en ouderbetrokkenheid. Reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarin kunnen vervullen. (PDF 480,35 KB) 
Reviewstudie Radboud Universiteit Nijmegen, 2013.

Puur uit de buurt: een werkboek – Joos, A & Delrue, K. 2000
Puur uit de buurt (Steunpunt Intercultureel Onderwijs, UGent, 2000) is een werkboek voor basisscholen.  Het boek toont een aantal mogelijkheden om als school deel uit te maken van het leven in de buurt en zicht te krijgen op de diversiteit in de school en in de buurt en deze te benutten in het leerproces.

Puur uit de buurt vind je in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.

Werken aan ouderbetrokkenheid op school: 7 dimensies als leidraad voor een succesvolle aanpak. (PDF 82,7 KB) - van Rijn, M. & Boeraeve A. in Welwijs, juni 2010
Marieke van Rijn, onderwijsondersteuner van OCB, en Ann Boeraeve schreven samen een artikel over ouderbetrokkenheid op school. Dit verscheen in het tijdschrift Welwijs (juni 2010).

Handboek ouders in de school – Peter De Vries 2010
Het Handboek ouders in de school bundelt praktijktips, instrumenten en achtergrondinformatie voor leerkrachten en schoolteams om met alle ouders een effectieve relatie op te bouwen.

Handboek ouders in de school vind je in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.