Spel en spelen

Ondersteuning VGC Speelpleinen

Het uitdagende, gevarieerde aanbod van de VGC speelpleinen is een bron van plezier en biedt een rijke bron voor ontwikkelingskansen. Door intensief te spelen, groeien kinderen en jongeren op sociaal en persoonlijk vlak. Via spel leren ze omgaan met diversiteit en ontwikkelen ze hun meertaligheid. Ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten.

Het Onderwijscentrum Brussel neemt de inhoudelijke ondersteuning en coaching van de Speelpleinwerking op zich.

Via onderstaande link kom je meer te weten over de ondersteuning van de VGC Speelpleinen.

Ondersteuning VGC-Speelpleinen

 

Rijke speelplaats, rijke speeltijd

  • Speeltijd? What's in a name? Dat zijn alle lesvrije momenten die kinderen op school doorbrengen. Momenten waarop ze zelf hun tijd kunnen invulllen: middagpauzes op de speelplaats, bijzondere projecten rond spel of speelplaats, maar ook naschoolse opvang of initiatieven in Brede Schoolverband.
  • Doel  is onderwijzend personeel, begeleiders en ouders aanmoedigen om kritisch na te denken over de kwaliteit van de speeltijd en de speelplaats op school én hier acties aan te koppelen. Door die acties worden kinderen gestimuleerd om, tijdens hun spontane spel, al hun competenties te gebruiken en te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor een rijke inrichting van de buitenruimte, maar ook voor sociale en communicatieve vaardigheden zoals positief samenspel, expressie en creativiteit. Het welbevinden van elk kind staat centraal binnen de realisatie van het proces van 'een rijke speeltijd'.

Lees via onderstaande link meer concrete informatie over de werking 'Rijke speelplaats, rijke speeltijd'.

Rijke speelplaats rijke speeltijd

Contact

Onderwijsondersteuner Buitenspel & Speelplaatsaanvragen
Onderwijsondersteuner Buitenspel Speelplaatsaanvragen