Taal en meertaligheid

Meer dan 75% van de Brusselse scholieren groeit meertalig op en in de basisschool geldt dat zelfs voor meer dan 90% van de kinderen. Taal vormt daarom ook een belangrijk aandachtspunt binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen hierbij op twee manieren, namelijk bij het ontwikkelen van een schoolspecifiek taalbeleid en bij het bieden van krachtig taalvaardigheidsonderwijs. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de meertaligheid van de klaspopulatie.

De ondersteuning kan gebeuren via vorming of via een traject van vraaggestuurde ondersteuning.