Taal en meertaligheid

Meer dan 75% van de Brusselse scholieren groeit meertalig op en in de basisschool geldt dat zelfs voor meer dan 90% van de kinderen. Taal vormt daarom ook een belangrijk aandachtspunt binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen hierbij op twee manieren, namelijk bij het ontwikkelen van een schoolspecifiek taalbeleid en bij het bieden van krachtig taalvaardigheidsonderwijs. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de meertaligheid van de klaspopulatie.

De ondersteuning kan gebeuren via vorming of via een traject van vraaggestuurde ondersteuning.

Wil je meer informatie over taal en meertaligheid? Kijk dan ook eens op Brussel Vol Taal. Brussel Vol Taal is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid. De website kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs. Brussel Vol Taal verzamelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een logische opbouw en biedt overzicht.