Meertaligheid

Meertaligheid is eigen aan de Brusselse stedelijke context: uit de derde taalbarometer van 2013 (wetenschappelijk onderzoek dat de Brusselse taalsituatie in kaart brengt) blijkt dat de diversiteit aan thuistalen in Brussel steeds toeneemt. Wie op een zinvolle manier aan het taalonderwijs en het taalbeleid in Brusselse scholen wil werken, kan er dus niet omheen dat  de meeste leerlingen in zekere mate meertalig zijn. Het maakt deel uit van hun identiteit. In een positieve leeromgeving wordt er daarom ook rekening gehouden met de meertaligheid van de leerlingen.

Voor veel leerlingen is de schooltaal niet dezelfde taal als hun thuistaal. De schooltaal hebben ze nodig om een succesvolle schoolcarrière uit te bouwen. Ook de thuistaal speelt daarbij een rol. Een goed ontwikkelde thuistaal is een opstap naar het leren van talen en dus ook naar het leren van de schooltaal. Kinderen die begrippen in de moedertaal reeds kennen, zullen deze begrippen bijvoorbeeld gemakkelijker in de schooltaal verwerven.

Aandacht voor de taaldiversiteit zorgt ervoor dat leerlingen met groter gemak talen leren: ze leren openstaan voor talen, krijgen inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen talen en worden vaardig in het reflecteren op talen. Die aandacht is niet alleen bevorderlijk voor anderstalige leerlingen. Alle leerlingen profiteren daarvan.

Eén manier om op een positieve manier om te gaan met de taaldiversiteit, is via talensensibilisering. Bij talensensibilisering komen kinderen op een positieve manier in contact met verschillende talen. Het is daarbij niet de bedoeling dat de kinderen een specifieke taal leren, maar wel een open attitude ontwikkelen tegenover verschillende talen en culturen.

Meer lezen?

  • Handboek Taalbeleid Basisonderwijs. - Kris Van den Branden (2010) Leuven, ACCO
  • Handboek Taalbeleid Secundair Onderwijs. - Nora Bogaert & Kris Van den Branden (2011) Leuven, ACCO.
  • Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten. - Mieke Devlieger, Carolien Frijns, Sven Sierens en Koen Van Gorp (2012) Leuven, ACCO
  • Op de website meertaligheid.be kan je terecht met al je vragen over meertaligheid.
  • Feiten en cijfers over de gesproken talen in Brussel, vind je in de taalbarometer.

De boeken zijn te vinden in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.