Transities

Kinderen maken tijdens hun schoolloopbaan vele transities door. Eerst van het kinderdagverblijf of thuis naar de kleuterklas. Na een paar jaar is er dan al de stap naar de lagere school. En amper zes jaar later is er de volgende sprong, van de lagere school naar het secundaire onderwijs.

Wat betekenen transities voor de kinderen en jongeren?

Al deze stappen betekenen voor kinderen en jongeren een grote verandering op verschillende vlakken. Ze komen in een nieuwe, onbekende omgeving terecht.

Deze periodes kunnen zowel voor het kind, de jongere, de ouders als voor leerkrachten heel wat uitdagingen en stress met zich meebrengen. In dialoog gaan en elkaars leefwereld leren kennen, helpen om deze transities zachter te laten verlopen.

Wat doet het Onderwijscentrum Brussel?

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij deze uitdagingen:

  • via vormingen en uitwisseling
  • in de ondersteuning op maat van de school