Wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschapseducatie ondersteunt leerlingen in hun ontwikkeling tot kritische burgers. Bewustwording van wereldwijde uitdagingen en onderlinge solidariteit stimuleert een engagement voor meer rechtvaardigheid. Meer info