Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers

Meertaligheid
Taalonderwijs Nederlands
Voor wie
Directies
Leerkrachten anderstalige nieuwkomers
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten

Het Onderwijscentrum Brussel heeft vanuit haar intervisiewerking een handleiding ontwikkeld, met en voor leraren die werken met anderstalige nieuwkomers (AN).

Deze bundel leunt aan bij de vorming Anderstalige Nieuwkomers en kwam tot stand via de samenwerking tussen onderwijsondersteuners, leraren, deskundigen en externe partners. Het dient als 'draaiboek' en biedt steun aan iedereen die zorg wil dragen voor anderstalige nieuwkomers.

De opbouw ervan volgt het proces dat een school doorloopt wanneer een anderstalige nieuwkomer zich aanmeldt. Na het algemeen wettelijk kader rond anderstalige nieuwkomers, zoomen we in op de communicatie met de ouders en op de 'plaats' die we de anderstalige nieuwkomer toekennen. Vervolgens nemen we de pedagogisch-didactische aanpak en ondersteuning onder de loep.

Je kunt het Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers downloaden via deze pagina. Sinds mei 2019 zijn er twee updates rond materialen en partners. De vele leermiddelen en materialen kun je terugvinden in de catalogus van de Onderwijsbibliotheek en er gratis ontlenen.

Wil je tijdens de paasvakantie of zomervakantie meewerken om anderstalige nieuwkomers een rijk taalbad Nederlandste geven? Bekijk dan ook eens onze pagina rond het project Talentboost.