ICT-toolkiezer

Digitaal leren en mediawijsheid
STEM en Lego
Wat
Uitgewerkte fiche
Voor wie
Directies
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten

Met deze tool willen we de leemte vullen van lesidee, lesfase naar app. Het web is verzadigd met app-lijsten op alfabet, met handleidingen, do's en don'ts. Deze tool is geen handleiding, maar een doorgeefluik met een herkenbaar startpunt voor leerkrachten.

De toolkiezer is in de eerste plaats bedoeld voor de gewone lessen. Vele tools en apps kun je ook inzetten voor afstandsleren.

We hebben gekozen voor tools en apps die:

  • gratis zijn,
  • niet gedownload moeten worden,
  • meestal kneedbaar zijn, dus geen kant-en-klare activiteiten aanbieden.

Om het geheel niet te overladen vermijden we zoveel mogelijk dubbel gebruik. Dit heeft tot gevolg dat een tool soms lijkt te ontbreken op een bepaalde plaats. Sommige tools zijn zo breed inzetbaar dat je ze overal kunt onderbrengen. In deze toolkiezer hebben we de tools en apps bij de beste toepassing in de les geplaatst.

Je kunt de toolkiezer hieronder downloaden.