Onderwijs tijdens en na Corona

Digitaal leren en mediawijsheid
Diversiteit
Omgaan met (kans)armoede
Ouderbetrokkenheid
Wat
Achtergrondinformatie
Voor wie
Leerkrachten anderstalige nieuwkomers
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten

Materialen

Terug naar school: september 2020

Terug naar (school)taal: een taalboost na het afstandsleren en de zomervakantie

Om het 'zomerverlies' van leerlingen in het halen is het belangrijk dat ze de kans krijgen om zich opnieuw aan te passen aan de (school)taal. Hoe geef je leerlingen aan het begin van het schooljaar een taalboost? Lees onze tips voor taalactiviteiten en interactie in de klas. Het document is opgesteld voor het lager onderwijs. Uiteraard kun je de uitgangspunten ook hanteren voor het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs.'

Digitale tools kiezen

Bekijk op KlasCement onze digitale tool om de juiste app te kiezen.

Met deze tool willen we de leemte vullen van lesidee, lesfase naar app. Het web is verzadigd met app-lijsten op alfabet, met handleidingen, do's en don'ts. Deze tool is geen handleiding, maar een doorgeefluik met een herkenbaar startpunt voor leerkrachten. De toolkiezer is in de eerste plaats bedoeld voor de gewone lessen. Vele tools en apps kun je ook inzetten voor afstandsleren.

Hulpmiddelen bij de heropstart van de scholen

Afsluiting schooljaar lager onderwijs 

Ook in coronatijd willen we op een mooie manier afscheid nemen van de klas en de juf of meester, van mekaar en van het gekke schooljaar. We bieden in dit document inspiratie om afscheid te nemen met de klas vanop afstand of op school.

Afsluiting schooljaar secundair onderwijs 

Hoe speel je in op de verwachtingen en noden van jongeren als je straks dit bijzondere schooljaar afsluit? Lees hier 4 nuttige invalshoeken en een paar tips voor een alternatieve proclamatie.

Speeltijd@corona

In deze fiche vind je richtlijnen, algemene tips en enkele spelideeën voor de speeltijd tijdens de coronacrisis. Meer spelideeën vind je in onze favorietenmap Spel en Spelen tijdens corona op KlasCement.

Monitoren van leerlingen bij heropstart scholen 

Bij de heropstart van de scholen komen de leerlingen met grote verschillen terug naar de klas. In dit document vind je handvatten en voorbeelden om je leerlingen effectief en efficiënt te monitoren.

Buitenruimte inzetten op school 

Met de vier stappen in dit document kun je met je school een visie bepalen en afspraken maken rond het gebruik van buitenruimte voor spel en buitenles in tijden van corona. Naast het ‘waarom' vind je informatie, denkpistes, tips en reflectievragen om het gebruik van de buitenruimte tijdens schooluren te organiseren en te bespreken met ouders, kinderen, collega's ...

Differentiatietips voor leerkrachten bij de heropstart van scholen 

De scholen starten weer op en wat nu? Hoe pak je dit als leerkracht aan? Wat kunnen je leerlingen al uit de aanlooplessen? Bij welke leerlingen is inoefenen tijdens de coronaperiode niet goed gelukt? Hoe geef je nu les aan een groep leerlingen met zoveel verschillen? Deze fiche helpt je om te differentiëren bij de heropstart van de scholen.

Afstandsleren en aanlooplessen

Klaar voor (nog eens) een week afstandsonderwijs 

We moeten in deze tijden vaak snel schakelen in ons onderwijs. Deze fiche wil je een houvast bieden om de week afstandsonderwijs in het basisonderwijs in goede banen te leiden.

Effectieve feedback in coronatijden 

Feedback is een krachtig leerinstrument dat ervoor zorgt dat leerlingen gemotiveerd blijven om verder te leren. Feedback is zeker zo nodig bij afstandsleren als bij lesgeven in het echt. De thuiscontext vergroot de verschillen binnen de klasgroep. Door leerlingen feedback te geven, kun je hen gericht ondersteunen om die verschillen op te vangen. Deze fiche geeft aanwijzingen over hoe je effectieve feedback kunt geven op afstand

Aanlooplessen voor meertalige kinderen 

Bij afstandsleren is het belangrijk rekening te houden met de talige achtergrond van de kinderen. Ook meertalige kinderen moeten maximaal kunnen profiteren van de aanlooplessen die georganiseerd worden. In deze fiche vind je aanwijzingen over hoe je voor hen de link tussen taal en leren kunt leggen.

Hoe aandacht besteden aan welbevinden? 

Bij afstandsleren is het extra moeilijk om een vinger aan de pols te houden bij je leerlingen. Hoe bewaak en stimuleer je als leerkracht het welbevinden van je leerlingen? En hoe zorg je tegelijkertijd ook nog voor jezelf? In deze fiche vind je enkele aandachtspunten en tips om vanop afstand het welbevinden van je leerlingen (kleuter, lager, secundair) en van jezelf hoog te houden.

Vitamines in tijden van corona 

Afstandsleren biedt nieuwe uitdagingen, maar ook kansen om je leerlingen te motiveren voor hun leerproces. Ook je eigen motivatie als leerkracht (kleuter, lager, secundair) hoog houden, is minstens even belangrijk. In deze fiche vind je tips om je leerlingen en jezelf te motiveren, geordend volgens het A, B, C van de zelfdeterminatietheorie. 

Aandachtspunten bij het uitstippelen van een beleid 

Plots een hele schoolwerking vanop afstand opstarten, is een gigantische uitdaging. Waar let je als leidinggevende best op als je een beleid voor afstandsleren uitstippelt? En hoe motiveer je je team om dit beleid mee vorm te geven en in de praktijk om te zetten? Deze fiche somt enkele aandachtspunten en tips op om als directie (kleuter, lager, secundair) een beleid te ontwikkelen.