Podcast: Van spijbelaar naar rolmodel - het verhaal van Nassim

Diversiteit
Omgaan met (kans)armoede
Omgaan met meertaligheid
Wat
Podcast
Voor wie
Bredeschoolcoördinatoren
Directies
Leerkrachten anderstalige nieuwkomers
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten
Soundcloud

Een schoolloopbaan is niet altijd een mooie rechte weg. Soms kan het een hobbelig en bochtig parcours zijn. Dat betekent echter niet dat we zowel leerlingen als leerkrachten de handdoek moeten gooien. Dat bewijst het verhaal van Nassim. Die ging van zittenblijver en spijbelaar naar een met glans behaald universitair diploma. In deze podcast horen we hoe dat in zijn werk ging en hoe de school hem hierbij steunde.

Hieronder vind je alvast meer informatie over zaken die tijdens deze podcast aan bod komen. 

  • Boek: 'De terugkeer van het lesgeven.' van Gert Biesta - A leap of faith ... "Het gaat hier niet zozeer om een stap in het ongewisse, maar misschien meer om een 'op hoop van zegen', omdat geloof hebben in onze leerlingen geen kwestie van koele berekening is, maar de overbrugging van een kloof tussen wat we weten en wat we hopen. Dit vraagt van leraren dat ze kunnen waarnemen wat nog niet zichtbaar is en misschien ook nooit zichtbaar zal worden, maar dat is precies het risico dat noodzakelijkerwijs genomen moet worden. Tegelijkertijd vereist dit ook van leraren dat ze hun ogen kunnen sluiten voor wat wél zichtbaar is, vooral voor al het 'bewijs' dat deze leerling er nog niet klaar voor is, dat deze leerling in het verleden onbetrouwbaar is geweest, ons vertrouwen heeft beschaamd enzovoort. Dat kan allemaal waar zijn, en het kan allemaal in overweging genomen worden, maar als we de leerling uitsluitend in termen van het verleden benaderen, uitsluitend zien in termen van alles wat we tot nu toe over de leerling weten, dan blokkeren we de mogelijkheid van een andere toekomst."
  • Een artikel over het belang van een diploma hoger onderwijs
  • ‘Spiegels en vensters’ is een concept van de Amerikaanse professor Rudine Sims Bishop. Deze video vertelt er meer over.

Urban Education is een podcast van het Onderwijscentrum Brussel, waar we samen met leerkrachten en directies antwoorden zoeken op de uitdagingen van de grootstad. Heb je opmerkingen of suggesties voor onze podcast, mail dan naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be.