Podcast: Welke invloed heeft armoede op het gezin van je leerlingen?

Omgaan met (kans)armoede
Wat
Podcast
Voor wie
Begeleiders speelpleinen
Bredeschoolcoördinatoren
Directies
Leerkrachten anderstalige nieuwkomers
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten

In deze aflevering van de podcast Urban Education hebben we het over armoede en de zware invloed die dat heeft op het leven van leerlingen die erdoor getroffen worden. We spreken erover met Erica, die zelf een dochter opvoedde in armoede, en ondersteuner Heidi. Zij vertellen hoe armoede een effect heeft op leerlingen in de klas en welke ondersteuning je kan krijgen om hiermee om te gaan.

Alle informatie over de armoedewerking van het Onderwijscentrum Brussel vindt je op deze pagina.

Armoede is een van de zeven thema's waarrond scholen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteuning kunnen aanvragen. Meer informatie daarover vind je op onze ondersteuningspagina.

Het OCB biedt een aantal online instrumenten aan waarmee je meer te weten komt over kansarmoede. Zo is er het digitaal leerpad Beeldvorming: een online reflectie-instrument waarin je zelfstandig basiskennis verwerkt over het thema kansarmoede. Het leerpad is flexibel, je doorloopt het in je eigen tempo. Theorie en getuigenissen wisselen af met opdrachten, beeldmateriaal en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Het leerpad is opgesteld in Smartschool, maar je school hoeft geen Smartschool-account te hebben om je in te schrijven. Een mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be volstaat.

Daarnaast is er de snuisterwebsite ‘handvatten in de klas’. Die is er voor iedereen die in het onderwijs werkt en een zicht wil krijgen op de uitdagingen rond kansarmoede in de school en de klas. De site biedt je verschillende hefbomen die je helpen omgaan met kansarmoede in de klas.

Het OCB werkt verder samen met vzw Krijt. Samen hebben zij een traject voor een bewust armoede- en kostenbeleid uitgewerkt. Dit traject bestaat uit verschillende dagdelen en het loopt gedurende 1 à 2 schooljaren. Op hun website delen ze ook goede praktijken en methodieken waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

Dit Klasse-artikel over het armoedeweb geeft meer info over de binnenkant en de buitenkant van armoede.

De VGC geeft ook verschillende subsidies om leerlingen meer kansen te geven:

Sportswitch is een tweedehands- en weggeefwinkel van sportkledij. Het niet beschikken over aangepaste sportkledij is voor sommige mensen een drempel om te sporten. Sportswitch wil deze drempel wegwerken en zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om te sporten

Boekencheck wil in kaart brengen hoeveel leerlingen op school het schooljaar starten zonder hun schoolboeken omdat hun ouders het financieel moeilijk hebben. Ze willen op zoek gaan naar oplossingen door scholen tips te geven wanneer ze in onderhandeling gaan met boekenleveranciers. Boekencheck wil het bewustzijn van het schoolteam rond het thema armoede verhogen. Op die manier kan een school bewuster omgaan met aankoop van materialen met aandacht voor leerlingen in armoede.

Ten slotte is er de armoedebarometer. Die wil de evolutie van armoede in België op een toegankelijke manier weergeven. Het voornaamste doel van deze tool is een breed publiek informeren over verschillende dimensies van armoede. De armoedebarometer is opgebouwd op basis van verschillende thema’s (inkomen en schuld, gezondheidszorg, werk, onderwijs, wonen en deelname).

Een laatste interessante link is de website ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’.

Urban Education is een podcast van het Onderwijscentrum Brussel, waar we samen met leerkrachten en directies antwoorden zoeken op de uitdagingen van de grootstad. Heb je opmerkingen of suggesties voor onze podcast, mail dan naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be.

Soundcloud