Podcast: Werken aan ouderbetrokkenheid in je klas

Ouderbetrokkenheid
Wat
Podcast
Voor wie
Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs
Zorgleerkrachten

Een van de grootste uitdagingen voor (beginnende) leerkrachten is de omgang met ouders. Hoe krijg je hen mee in je klaswerking en hoe ga je op een positieve manier met elkaar om? Juf Annabel geeft les op een school in Sint-Jans-Molenbeek en en deelt samen met onze ondersteuner Fatiha haar ervaringen met jou.

Urban Education is een podcast van het Onderwijscentrum Brussel, waar we samen met leerkrachten en directies antwoorden zoeken op de uitdagingen van de grootstad. Heb je opmerkingen of suggesties voor onze podcast, mail dan naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be.