Praktijkvoorbeelden over leesbeleid en -didactiek.

Taalonderwijs
Wat
Uitgewerkte fiche
Voor wie
Leerkrachten anderstalige nieuwkomers
Leerkrachten lager onderwijs
Leerkrachten middelbaar onderwijs

Hieronder vind je een aantal fiches met praktijkvoorbeelden uit Brusselse scholen die jou mee op weg helpen naar een beter leesbeleid.

Met je neus in Van Asboek

GBS Van Asbroeck (Jette) - kleuter- en lager onderwijs

De school heeft voorbije schooljaren sterk ingezet op leesmotivatie en een gedeelde visie. Vanuit deze visie worden er veel acties georganiseerd om het lezen bij kinderen te versterken, zowel binnen als buiten de school.

Download hier de fiche

Leerlingen ontwerpen zelf een leesmeubel

Lagere School Mater Dei (Sint-Pieters-Woluwe) - lager onderwijs

Het gratis leesmeubel van de VGC, gemaakt door vzw FIX vond de school minder geschikt voor haar werking. Daarom werkte ze een mini-project uit: de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar maakten zelf een ontwerp voor een bibliotheekkast en legden dat voor in een powerpointvoorstelling aan FIX. 

Download hier de fiche

BoekTok en leerkrachten lezen voor uit de boekenkast

Mater Dei-Instituut (Sint-Pieters-Woluwe) - secundair onderwijs

De school kocht met VGC-subsidies een heel pakket boeken aan dat ze in een mobiele boekenkast plaatste op de gang of in de studiezaal. Zo kunnen leerlingen op vrije momenten een stukje lezen. Om het aanbod te promoten, maakten leerlingen van het 3de jaar secundair onderwijs een BoekTok over de kast en lazen de leerkrachten voor uit het aanbod.

Download hier de fiche

Samenlezen in de 1e graad van het secundair 

Go!4cITy (Sint-Jans-Molenbeek) - secundair onderwijs

Een grote groep leerlingen stroomt in met onvoldoende leesvaardigheid. Daarom kiest de school ervoor om in de eerste graad maximaal in te zetten op lezen. Alle leerlingen hebben één lesuur per week tijdens Nederlands een samenleesuur, een gedeelde planning zorgt voor er een opbouw in de aanpak en variatie in de samenleeslessen.

Download hier de fiche

Hardop lezen met de juiste intonatie

Go!4cITy (Sint-Jans-Molenbeek) - secundair onderwijs

Uit de analyse van de Diataaltoetsen blijkt dat een grote groep leerlingen instroomt met onvoldoende leesvaardigheid. Niet alleen begrijpend lezen blijkt moeilijk, ook technisch lezen blijkt voor heel wat leerlingen nog moeilijk. Tijdens de lessen remediëring in het eerste jaar werkt het team vooral aan de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen. .De leerkracht maakte er een spelletje van om het hardop lezen te trainen. Ze vestigde er de aandacht op dat in het Nederlands de intonatie aan het einde van een zin daalt. Zo leren de leerlingen aandacht te hebben voor het begin en einde van zinnen.

Download hier de fiche

HaBIBi, de schoolbibliotheek van Campus Kalevoet

GO! Middenschool en GO! Atheneum Kalevoet (Ukkel) - secundair onderwijs

Graag en goed kunnen (begrijpend) lezen is de sleutel tot succes in alle vakken op school. Het schoolteam is ervan overtuigd dat ze met de hele school de tekorten, die ze met de toetsen vaststellen, moeten aanpakken. De taalcoördinatoren ondersteunen leerkrachten hierbij. Het ankerpunt is de ‘nieuwe’ schoolbibliotheek. Deze ruimte is niet enkel een fysieke ruimte, maar is in zekere zin ook de motor van het leesbeleid. 

Download hier de fiche

Leestipi op de speelplaats

GO! Basisschool De Iris in Ukkel

In De Iris lezen kinderen niet alleen in de klas. Regelmatig trekken de leerkrachten met de kinderen naar buiten om te lezen. Om kinderen ook in de vrije schooltijd te stimuleren om te lezen werd op de speelplaats van De Iris een leestipi gebouwd. Kinderen kunnen er tijdens de middagspeeltijd genieten van een stripverhaal.

Download hier de fiche

Samen bouwen aan een sterker leesonderwijs

Peter Benoitschool, Neder-Over-Heembeek

Tijdens het project Leesrijk Brussel vulde het schoolteam de leesscan in. Dankzij deze leesscan kreeg de school meer zicht op de sterktes en groeikansen voor lezen. Op basis van deze leesscan maakte de school jaarlijks een aantal doelen en acties op. Stap voor stap werken de leerkrachten samen aan een sterker leesonderwijs. 

Download hier de fiche