Nieuwe inspirerende ideeën BXL ZKT LKR

kinderen op de speelplaats die plezier maken
zingende kinderen
spelende kinderen

Bedankt voor alle ideeën!

 1. Training: coaching en mentoring voor leerkrachten en beleidsondersteuners die de aanvangsbegeleiding verzorgen in de scholen
   
 2. Alle ideeën zijn wel fijn. Ik heb wat voorbehoud tegen extra halve dagen woensdag, weekends... Loskoppelen blijft immers ook belangrijk. Misschien een 'vliegende OCB-er' als idee... iemand die even meeloopt als het moeilijk gaat en in-klas-coacht...?
   
 3. Praktijkwinkels: waar mooie voorbeelden een kans krijgen om deze info te delen met collega's uit zelfde jaar. We hadden er dit jaar eentje op OCB! Was zeer interessant! Maar geen nieuw idee...
   
 4. Leerkrachten binnen dezelfde scholengroep laten samen komen. Gemeenschappelijke problematiek aanpakken. Samen (zorg)documenten opstellen, meer en beter onderwijs op elkaar af te stemmen. Alle krachten bundelen. Scholen laten leren van elkaar.
   
 5. Concentratiescholen versterken
   
 6. OCB-ondersteuners als begeleider van macro-verandertrajecten. Een school die radicaal wil innoveren, bijvoorbeeld op vlak van professionalisering van het team of personeelsbeleid kan een beroep doen op OCB als begeleider. Ondersteuning op niveau van het team, de directie en de buurt.
   
 7. Deze ideeën lijken me stuk voor stuk al erg waardevol. In de ideeën rond aanvangsbegeleiding en toeleiden van zij-instromers lijken samenwerking met en/of betrekken van de lerarenopleiders als partner ook cruciaal! Daarnaast mis ik in de omschrijving van de ideeën nu misschien ook nog wel een link naar/betrokkenheid van de ouders van de Brusselse ketjes?
   
 8. Brusselse schoolbezoeken om te leren van elkaar.
   
 9. Creatief waarderen beroep in onderwijs: van kleuter tot hoger onderwijs, jaarlijks hele jaar door zoeken naar manieren om samen met leerlingen en ouders leerkrachten te waarderen (als alternatief voor een cadeautje einde schooljaar). Dubbel doel: leerkrachten waarderen en bedanken voor wat ze doen plus leerlingen en ouders doen beseffen hoe waardevol en mooi het is wat onderwijzend personeel (ook directies, secretariaat, ....) allemaal doet = misschien zin geven om zelf dat beroep te overwegen.
   
 10. - Netoverschrijdend BXL directie overleg (2 maandelijks): directeurs samenbrengen om na te denken, samen te werken rond bepaalde thema's, activiteiten, ...
  - Vormingsaanbod op directieniveau
   
 11. Een 'moppenboekje' met gevatte en grappige antwoorden op de clichés waar leerkrachten steeds moeten tegen opboksen.

 12. Zoeken naar manieren om binnen het aantal personeelsuren wat meer flexibiliteit en tijd te creëren voor starters.

 13. W(o)ensdag-extra: Inspiratiebezoeken in scholen (focus kiezen) - hospiteren/kijk eens over het muurtje

 14. Warme maaltijden voorzien door de werkgever (gratis of mits vergoeding). Spaart 's avonds heel wat tijd uit. Of sportmomenten voorzien tijdens de werkdag, da's ook gewonnen om niet meer voor of na de werkuren in te plannen.

 15. Tools aanbieden om zich te organiseren en voor te bereiden als leerkracht met aandacht voor rust en vrije tijd (evenwicht bieden).

 16. Podcasts maken rond bepaalde onderwijsthema's die nauw aansluiten bij de thematiek van BXL ZKT LKR. Aan het woord komen beleidsmensen, pedagogen, onderzoekers en ook leerkrachten en directies. Bijvoorbeeld een podcast over aanvangsbegeleiding informatie over het vormingsaanbod vanuit OCB of de begeleidingsdiensten, praktijkvoorbeelden van scholen die al rond aanvangsbegeleiding aan de slag gaan of die op dit moment zoekende zijn.

 17. Stage @ BXL: beginnende leerkrachten motiveren om stage te doen in Brussel, beginnende leerkrachten die starten in grootsteden een eigen urenpakket laten genereren... zodat zij kunnen co-teachen met ervaren leerkrachten en de smaak van Brussel kunnen ontdekken...