Communiceren met ouders geeft tips voor een geslaagd oudercontact

Heb je binnenkort een oudercontact gepland? Bekijk de 'checklist oudercontact - met voorbeelden en tips'. De tips in de checklist focussen op de basishouding van de leerkracht. Waar kan je zoal op letten en welke vragen kun je stellen om ouders voldoende ruimte te geven tijdens het gesprek?

Er bestaan ook twee zelf in te vullen versies: een digitale of een printversie. Hier bedenk je zelf de acties of vragen die je tijdens het oudercontact kunt ondernemen of stellen.

Je vindt deze fiches samen met een heleboel andere materialen op www.communicerenmetouders.brussels.