Hoe voer je een loopbaangesprek met je leerlingen?

Een gesprek over de (leer)loopbaan zorgt ervoor dat leerlingen zichzelf beter leren kennen en stappen zetten richting een studie-, school- of jobkeuze. Op Generatie BXL vind je nieuwe materialen die je helpen om een loopbaangesprek te voeren.

Het loopbaangesprek is een formeel gesprek waarbij leerlingen stapsgewijs nadenken over hoe zij hun (leer)loopbaan zien. Via deze gesprekken ontwikkelen de leerlingen loopbaancompetenties en krijgen ze beetje bij beetje een beeld van zichzelf (talenten en interesses, kwaliteiten, dromen), van mogelijke studierichtingen of jobs. 

Maar hoe pak je dit aan? Voor hulp kun je terecht op Generatie BXL, waar nieuwe materialen opgeladen zijn. Die omvatten onder meer een fiche over de basishouding en gespreksvaardigheden, een leidraad voor het gesprek met concrete vragen, een reflectieschema voor de leerlingen, een ouderprikkel en een methodiek voor in de klas.

Je vindt alles op: Hoe voer je een loopbaangesprek met je leerlingen? | GeneratieBXL Kennisdatabank.