Lego Education komt naar de klas met het STEM LABxl  

Technologie en techniek nemen elke dag een centralere plek in. Het is daarom belangrijk dat leerlingen al vroeg kennismaken met deze wereld dat ze leren onderzoeken en ontwerpen. Zo krijgen ze zin in STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om dat aan te moedigen bouwde het Onderwijscentrum Brussel het STEM LABxl uit, waar leerlingen kennismaken met pakketten Lego Education. 

Lego Education is een krachtig middel om te werken aan de brede ontwikkeling van Brusselse leerlingen (o.a. taalontwikkeling, creëren van speelse leerervaringen, inzetten op wereldverkenning, probleemoplossing, wiskunde, coderen en programmeren ...). Het biedt leerkrachten de kans om op een andere manier met hun leerlingen aan de slag te gaan en hun eigen vaardigheden aan te scherpen.  

Met dit goed uitgebouwd en aantrekkelijk materialenpakket kunnen leerkrachten de leeromgeving verrijken van hun leerlingen en werken aan een hele waaier van onderwijsdoelen. Lego Education biedt bovendien extra kansen voor leerlingen uit een kwetsbare omgeving. Het materiaal is toegankelijk, bevordert het taalgebruik en laat leerlingen hun kennis van de wereld opbouwen. 

Om dit materiaal op de best mogelijke manier aan te bieden, volgden onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) bij de hogeschool PXL een opleiding over Lego Education. Ze vertaalden deze expertise naar de Brusselse noden en ontwikkelden een aanbod voor leerkrachten en leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kocht meer dan 50 pakketten Lego Education aan en bouwde een van de lokalen van het OCB om tot een heuse STEM-studio: het STEM LABxl. Daar krijgen leerkrachten vorming over Lego Education. Die leerkrachten kunnen nadien ook met hun klas gebruik maken van het STEM LABxl voor een Lego workshop onder begeleiding van het OCB. De ruimte wordt ook gebruikt voor andere vormingen over STEM.