Meertaligheid troef op OCB-onderwijsdag 2024

Een 250-tal onderwijsprofessionals tekenden op woensdag 19 juni 2024 present voor de OCB-Onderwijsdag. Meertaligheid en het benutten ervan binnen de klas was het centrale thema. Een onderwerp dat in het komende schooljaar ook een belangrijke plaats zal innemen in de ondersteuning door het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

De OCB-onderwijsdag begon met een pleidooi voor een bredere benadering van de uitdaging van het onderwijs. Door niet in ad hoc-maatregelen te blijven hangen en in te zetten op schooltransformatie, kan een eerste stap gezet worden naar duurzame oplossingen voor onder andere het leerkrachtentekort.

In 2024-2025 worden ook enkele nieuwe accenten gelegd binnen de werking en ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Komend schooljaar zal het OCB een 140-tal Brusselse scholen ondersteunen. De belangrijkste thema’s zijn daarbij krachtig taalonderwijs en een goed leer- klas- en schoolklimaat, die het grootste deel van de ondersteuning uitmaken. 

Meertaligheid benutten

De  centrale spreker van de OCB-Onderwijsdag paste ook binnen dat blijvend belang van krachtig taalonderwijs. “Staat krachtig taalvaardigheidsonderwijs in een meertalige context onder druk?” was immers het thema van de lezing van professor Piet Van Avermaet (UGent). 

Een lezing die opgehangen was aan de twee stokpaardjes van professor Van Avermaet: het terugdringen van sociale ongelijkheid en het omarmen van (talige) diversiteit op school. Daarbij hoorde ook een oproep om tegenstellingen te overstijgen en meertaligheid binnen de klas op te waarderen en te benutten.

De Onderwijsdag betekent ook dat het OCB-vormingsaanbod voor het schooljaar 2024-2025 bekend is. Een volledig overzicht vind je op deze pagina.