Nieuwe magazines van de ‘Ronde van Brussel’ en ‘Brussel aan de Slag’

Ontdek alle realisaties in de drie nieuwe magazines van de Ronde van Brussel en Brussel aan de Slag: de samenwerkingen, subsidieoproepen, projecten, investeringen en initiatieven waar de VGC met de Nederlandstalige scholen en opleidingspartners in Brussel aan werkt. 
Alle Nederlandstalige scholen in Brussel en de organisaties uit de vormingssector en het partnernetwerk, krijgen van de VGC ene exemplaar van de magazines via de post. Kreeg je geen magazines of wil je extra exemplaren bijbestellen? Dat kan op www.vgc.be/publicaties

Magazine 'Ronde van Brussel'

In 2020 vroeg de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan leerkrachten, directies en schoolbesturen in Brussel om samen na te denken over de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs. Wat zijn de uitdagingen voor de leerkrachten en scholen? Welke goede ideeën verdienen een plek in alle scholen? En hoe kan de VGC scholen daarbij helpen? Uit die gesprekken kwamen meer dan 100 tips en ideeën, met 2 belangrijke onderwerpen: meer waardering voor het beroep en meer hulp om nog sterker voor de klas te staan.

Nu, 4 jaar later, blikken de leerkrachten, directies en schoolbesturen en de VGC terug op wat samen werd bereikt. Van de ‘Leerkracht BXL’-campagne tot terugbetaling van opleidingskosten. Van de strijd tegen kinderarmoede tot financiële steun voor educatieve projecten voor leerlingen. Lees in het magazine ‘Ronde van Brussel’ wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Bestel nu gratis jouw exemplaar of lees het magazine online.

Magazine 'Ronde van Brussel - infrastructuur: ruimte voor kwaliteitsvol onderwijs’

De goede reputatie van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de bevolkingsgroei in de hoofdstad zorgen voor een sterke vraag naar bijkomende plaatsen.

Ontdek in het magazine 'Ruimte voor Kwaliteitsvol Onderwijs' welke investeringen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de voorbije vijf jaar heeft gedaan voor de onderwijsinfrastructuur. Dit gebeurde met een driedelig doel: het verhogen van de kwaliteit van de schoolgebouwen, het verbeteren van de pedagogische omgeving en het optrekken van de capaciteit in de scholen. Focuspunten zijn capaciteitsverhoging, duurzame scholenbouw, multifunctioneel gebruik, ICT en de investeringen in deeltijds kunstonderwijs.

Sinds de start van haar investeringsbeleid, in 2000, heeft de VGC om en bij de 625 miljoen euro geïnvesteerd in schoolinfrastructuur. Dit gebeurde samen met de schoolbesturen, via investeringssubsidies of via publiek-private samenwerkingen. Naast grote nieuwbouwprojecten, renovaties en aandacht voor vergroening, zijn er ook subsidies toegekend voor energiebesparing, energieopwekking, vernieuwing van speelplaatsen, refters, leraarskamers, en digitale vaardigheidsondersteuning.

Alle projecten hebben tot doel de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te versterken met inspirerende leeromgevingen. Neem online een kijkje in het magazine of bestel jouw gratis exemplaar.

Magazine 'Brussel aan de Slag'

In 2022 kwamen er 39.000 nieuwe jobs bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De arbeidsmarkt groeit en de vraag naar Nederlandssprekende werkkrachten is groot. De uitdaging is vooral de juiste match vinden tussen vacatures en werkzoekenden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt organisaties die werkzoekende Brusselaars zelfredzamer maken, zodat elk talent de stad kan verrijken. Ontdek in het magazine "Brussel aan de Slag' wat de VGC de afgelopen 3 jaar gedaan heeft met de aanbevelingen uit de opleidingssector: een warme overdracht van het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt, toekomstgerichte opleidingen en oplossingen, netwerken, taal en meertaligheid, optimalisatie van aanbod en mentorschap. Good practices en getuigenissen over o.a. Nederlandstalige werkervaringstrajecten, Jump naar Werk, de Leerwinkel, STARTPROjecten vzw en taalcoaching zijn voorbeelden van een totaalaanpak.

Bestel nu een gratis exemplaar of lees het magazine online.