OCB-Onderwijsdag 2023 legt de nadruk op leerlinggedrag

Meer dan 200 onderwijsprofessionals waren op woensdag 21 juni op de afspraak voor de OCB-Onderwijsdag. Het centrale thema was dit jaar Leerlinggedrag. Dat is en blijft een grote uitdaging voor leerkrachten. Een aantal kenmerken van een grootstedelijke omgeving stellen Brusselse leerkrachten extra op de proef. Denk maar aan de grote culturele, talige en sociaal-economische verschillen bij de leerlingen, of het leerkrachtentekort en -verloop.

Eén van de pijlers in de werking van het Onderwijscentrum Brussel, is leer-, klas- en schoolklimaat.  Binnen deze pijler werkt het OCB aan een steunende en ondersteunende schoolcultuur. Binnen zo’n cultuur ziet het schoolteam het gedrag van leerlingen en klasmanagement als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vertrekpunt is dat we geloven in en verbinden met alle leerlingen. In de ondersteuning van het OCB verwerven leerkrachten de nodige kennis en vaardigheden om kwaliteitsvol om te gaan met leerlingengedrag.

De spreker dit jaar paste perfect binnen het gekozen thema. Katelijne Van Lommel is kinder- en jeugdpsychologe. Door haar verankering in de kinderpsychiatrie, het buitengewoon, gewoon en hoger onderwijs specialiseerde ze zich in de materie van gedragsmoeilijkheden, kinderpsychiatrische problematieken, onderwijspedagogiek en het werken met systemen. Ze schreef ook het boek ‘sprekende HARTEN, strijdende ZWAARDEN’.

Vernieuwde werking

Voor het schooljaar 2023-2024 zal het OCB een deel van zijn werking in een nieuw jasje steken. Dat geldt onder meer voor de werking rond Brede School. Daarnaast ondersteunt het OCB ook de lancering van het platform Generatie BXL, dat met leerlingen en hun netwerk rond hun (leerling)loopbaan en competenties aan de slag gaat. Ten slotte wordt de werking rond LEGO Education verder uitgebreid. Zo zullen er ook materialen beschikbaar zijn waarmee de scholen aan de slag kunnen.

De Onderwijsdag betekent ook dat het OCB-vormingsaanbod voor 2023-2024 bekend is. Een volledig overzicht vind je op deze pagina.