Onderwijsdag zet vernieuwingen bij het OCB in de kijker

De OCB-onderwijsdag van 2022 legde de focus op de vernieuwde werking en organisatie van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Daarnaast kwamen ook de mogelijke oplossingen voor het leerkrachtentekort aan bod. Het resultaat was een inspirerende voormiddag voor de directies van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Voor het eerst sinds 2019 kon de OCB-onderwijsdag opnieuw fysiek doorgaan. Het decor daarvoor was de prachtige Ateliers des Tanneurs in het hartje van Brussel. De thema’s van Urban Education stonden daarbij centraal.

In de eerste plaats was er natuurlijk aandacht voor het leerkrachtentekort. Vanuit het OCB wordt ingezet op maatregelen die zo veel mogelijk een directe impact hebben op het Brusselse onderwijsveld. Daarbij wordt samengewerkt met initiatieven die de instroom van Brusselse scholieren in de lerarenopleiding moeten bevorderen.

Een andere focus is die op zij-instromers, personen die van buiten het onderwijs het leerkrachtenkorps komen versterken. Zonder bij dat alles de bestaande leerkrachten uit het oog te verliezen, want ook zij moeten in de watten worden gelegd.

Het OCB reorganiseert

Binnen het OCB bewoog er sinds 2019 eveneens veel. De werking, ondersteuningstrajecten en de vormingen werden herbekeken. De ondersteuningstrajecten worden verder georganiseerd rond zeven centrale thema’s, zoals meertaligheid, ouderbetrokkenheid en omgaan met diversiteit. Deze passen uiteraard onder de paraplu van Urban Education, dat de rode draad blijft voor de werking van het OCB. Binnen de trajecten komt er ook een pauzejaar voor scholen die al drie jaar op rij ondersteuning kregen van het OCB

Om deze en andere vernieuwingen beter in de verf te zetten, werkte het OCB ook aan een volledig vernieuwde website, met extra aandacht voor het vernieuwde vormingsaanbod en voor de verspreiding van leer- en ondersteuningsmaterialen. De website moet vooral ten dienste staan van Brusselse leerkrachten en hen makkelijk naar de juiste ondersteuning toe leiden.