Website Communiceren met Ouders krijgt nieuwe fiches en materialen

De website www.communicerenmetouders.brussels breidt uit met extra materialen en fiches. De nieuwe fiches gaan over thuisbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding en oudergesprekken. Het doel is om leerkrachten nog meer te helpen in de communicatie en samenwerking met ouders.

Sinds begin september staan er nieuwe fiches online. Je vindt ze in de rubriek ‘Ouderbetrokkenheid’ bij ‘Thuisbetrokkenheid’ en ‘Activiteiten en gesprekken met ouders’. Deze fiches zijn bruikbaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwigheden. Zo staan pasklare materialen nu gebundeld per niveau: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs.  

Verder is er de tool waarmee je brieven, flyers, affiches kunt maken voor jouw communicatie met ouders. Elke Nederlandstalige school in Brussel heeft een login, gekoppeld aan het e-mailadres van de directie. Een eerste keer inloggen doe je door een nieuw wachtwoord aan te vragen. Neem contact op via het formulier als je nog geen toegang hebt tot de tool, als je e-mailadres veranderd is of als er een nieuwe directie is.

Heb je nog extra uitleg nodig over de tool? Bekijk dan de handleiding of schrijf in voor een online demo op:

  • dinsdag 18 oktober 2022 - van 14.00 tot 15.00 uur
  • woensdag 7 december 2022 - van 10.00 tot 11.00 uur
  • dinsdag 7 februari 2023 - van 14.00 tot 15.00 uur
  • woensdag 26 april 2024 - van 14.00 tot 15.00 uur