Zomerschool

Logo Zomerschool
Wat?

Zomerschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers.

Visie

Een talig speelplein en een intensief taalaanbod voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar tijdens de volledige maand juli.  Al spelend Nederlands aanleren met nadruk op mondelinge vaardigheden en spreekdurf. Een creatief, gemotiveerd en ervaren  animatoren-team werkt hiervoor een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld en de talenten van de kinderen. 

Scholen die anderstalige nieuwkomers willen inschrijven voor de Zomerschool, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in en versturen deze naar zomerschool@vgc.be. Ouders krijgen dan ook informatie en praktische uitleg mee. De link om in te schrijven wordt aan de directies van alle Brusselse scholen via mail verstuurd.

Voor wie?
 • Doelgroep: uitsluitend anderstalige nieuwkomers.
 • Leeftijd:van 6 tot en met 12 jaar. 
 • Voorwaarde: maximum twee schooljaren ingeschreven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.
 • Aandacht: Kinderen kunnen maximum twee keer deelnemen aan de Lenteschool en twee keer aan de Zomerschool.
Wanneer?
 • Periode: Zomervakantie: van 02 juli t.e.m 27 juli 2018 (geen Zomerschool op woensdag 11 juli 2018)
 • Locatie: Brede School Nieuwland-Zaveldal, de Lenglentierstraat 2, 1000 Brussel. 
 • Aanbod: Van maandag t.e.m. vrijdag, 09:00u-16:00u 
 • Toonmoment: voor ouders en familie: elke vrijdag om 15:00u - Iedereen welkom!
Praktische informatie

Tarieven

 •  1e kind: 76€/maand
 •  2e kind uit hetzelfde gezin: 57€/maand
 •  3e kind uit hetzelfde gezin: 38€/maand

Reductie

 • Heeft het gezin recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? (vroeger: Omnio-statuut). Dan betaal je 19€ per MAAND/kind

​Sociaal tarief

 • Met een geldige schriftelijke verklaring op eer van de schooldirectie 'recht op een verhoogde tegemoetkoming'. Dan betaal je 19€ per MAAND/kind

Betaling

 • Via overschrijving -met vermelding van de gestructureerde mededeling, ontvangen na de inschrijving
 • Met Bancontact uitsluitend bij de VGC (E. Jacqmainlaan 135) 26 mei 2018, op zaterdag 12 mei 2018, van 9.00 tot 15.00 uur bij de VGC. Na 12 mei elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur tot 26 mei 2018.
 • Cash: op de eerste dag van de Zomerschool (02 juli 2018) aan het onthaal. GEEN BANCONTACT beschikbaar.

Inschrijven

Inschrijven vanaf 18 april 2018 via de school van het kind. Uiterste inschrijfdatum is 20 juni 2018

Documenten voor scholen en ouders

►In 2015 was de Zomerschool aan haar tiende editie toe! Via deze link kan u nog nagenieten van de foto's : Bitly.com/zomerschoolbrussel.

Materialen

De begeleiders van de Zomerschool kunnen zich laten inspireren door materialen ontwikkeld door het Onderwijscentrum Brussel. Ben je geïnteresseerd, bekijk het voorbeeld.

Aan de slag als (hoofd)animator?