Lenteschool

logo Lenteschool
Wat?

Lenteschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers.

Visie?

Een talig speelplein en een intensief taalaanbod voor anderstalige nieuwkomers van 6 t.e.m. 12 jaar tijdens de tweede week van de Paasvakantie. Al spelend Nederlands aanleren met nadruk op mondelinge vaardigheden en spreekdurf.   Een creatief, gemotiveerd en ervaren animatoren-team werkt hiervoor een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld en de talenten van de kinderen.

Scholen of organisaties die anderstalige nieuwkomers willen inschrijven voor de Lenteschool, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in en versturen deze naar lenteschool@vgc.be. Ouders krijgen dan ook informatie en praktische uitleg mee. De link om in te schrijven wordt aan de directies van alle Brusselse scholen via mail verstuurd.

Voor wie?
 • Doelgroep: uitsluitend anderstalige nieuwkomers
 • Leeftijd: van 6 t.e.m.12 jaar 
 • Voorwaarde: maximum twee schooljaren ingeschreven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.
 • Aandacht: Kinderen kunnen maximum twee keer deelnemen aan de Lenteschool en twee keer aan de Zomerschool.

Scholen of organisaties die anderstalige nieuwkomers willen inschrijven voor de Lenteschool, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in en versturen deze naar lenteschool@vgc.be . Ouders krijgen dan ook informatie en praktische uitleg mee. 

 

Wanneer?
 • Periode: tweede week van de Paasvakantie: van 09 april t.e.m 13 april 2018
 • Locatie: Site Brede School Nieuwland - Zaveldal, de Lenglentierstraat 2, 1000 Brussel
 • Aanbod: van maandag t.e.m. vrijdag van 09:00u-16:00u
 • Toonmoment voor ouders & familie: vrijdag 13 april 2018 om 15:00 u. - Iedereen welkom!

 

Praktische informatie

Tarieven

 • 1e kind: 20€/week
 • 2e kind uit hetzelfde gezin: 15€/week
 • voor de andere kinderen betaal je 10€/ week

Reductie

 • Krijgt het gezin een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? (vroegere 'Omnio-statuut')? Dan betaal je 5€/week/kind 

Sociaal tarief

 • Met een geldige schriftelijke verklaring op eer van de schooldirectie 'recht op een verhoogde tegemoetkoming'. Dan betaal je 5€/week/kind 

Betaling

Via overschrijving -met vermelding van de gestructureerde mededeling, ontvangen na de inschrijving- op rekeningnummer: BE91 0910 1067 4776 op naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met vermelding van de namen van de kinderen. 

Met Bancontanct uitsluitend bij de VGC (E. Jacqmainlaan 135), na 18 februari 2018, elke werkdag van 09u-12u

Cash: op de eerste dag van de Lenteschool (09 april 2018) aan het onthaal. GEEN BANCONTACT beschikbaar.

Inschrijving vanaf 01 februari via de school van het kind. Inschrijven mogelijk tot 16 maart 2018.

Documenten voor scholen en ouders

 

Aan de slag als (hoofd)animator?