Ondersteuning Speelpleinen

Ondersteuning speelpleinen

Het Onderwijscentrum Brussel staat in voor de ondersteuning  van de VGC speelpleinen in het creëren van een krachtige speel- en leeromgeving binnen de Brusselse, stedelijke en meertalige context. 

De inclusieve trajecten, voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht, worden door Onderwijscentrum Brussel in samenwerking met vzw Indivo opgevolgd en begeleid.

Ondersteuningstraject

In het begin van het kalenderjaar neemt het Onderwijscentrum Brussel contact op met de verantwoordelijke van elke speelplein voor een verkennend gesprek om te polsen naar de noden van het speelplein. Op vraag van het speelplein wordt een traject op maat uitgestippeld en opgestart. 

De inhoudelijke uitgangspunten van de speelpleinen vormen voor Onderwijscentrum Brussel de basis voor de ondersteuning van de speelpleinen. Daarnaast analyseert Onderwijscentrum Brussel samen met een groep van gewicht van het speelplein de lokale noden en het draagvlak om te komen tot een doelgericht ondersteuningstraject.

Mogelijke thema’s die daarbij aan bod komen: een rijk en prikkelend spelaanbod aangepast aan de leeftijd van de kinderen en de jongeren, taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, relatie met de buurt, samenwerking met partners, begeleidershouding van de animatoren, …

Het Onderwijscentrum Brussel hanteert bij de ondersteuning van de speelpleinen een brede waaier van diverse interventies:

  • overleg, feedbackgesprek, reflectiegesprek
  • samen activiteiten voorbereiden en/of nabespreken
  • samen actief spelen, deelnemen, materialen manipuleren (modeleren, hospiteren, participerend observeren, reflective practitioner)
  • videocoaching
  • intervisie
  • bevraging
  •  …