Ondersteuning Speelpleinen

Ondersteuning speelpleinen

Wij werken samen met de VGC Speelpleinen om een krachtige speel- en leeromgeving te creëren binnen de Brusselse, stedelijke en meertalige context.

Wat kan je verwachten?

Een traject op maat van elk speelplein, in samenspraak met de verantwoordelijken. Samenwerking met een 'groep van gewicht' van het speelplein om een draagvlak te creëren en te komen tot een doelgericht ondersteuningstraject.

Een brede waaier aan interventies zoals:

 • workshops
 • op bezoek bij andere speelpleinen
 • uitwisseling over speelpleinen heen
 • samen activiteiten voorbereiden en nabespreken
 • samen actief spelen, deelnemen en modeleren
 • samen overleg voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Rond welke thema's werken we?

 • een rijk en prikkelend spelaanbod
 • taal en meertaligheid
 • ouderbetrokkenheid
 • relatie met de buurt
 • samenwerking met partners
 • begeleidershouding van de (hoofd)animatoren
 • inculsieve speelpleinwerking
 • speelpleininrichting
 • ...

Inclusie op het speelplein

Voor kinderen en jongeren met een beperking of specifieke zorgnoden kunnen de VGC speelpleinen ondersteuning en begeleiding krijgen van het Onderwijscentrum Brussel en vzw De Lork. Deze begeleiding kan complimentair zijn aan het traject op maat van het speelplein, maar kan hier ook los van staan.

Mogelijke interventies zijn:

 • begeleiden van de (hoofd)animatoren in het verlagen van drempels voor specifieke kinderen
 • geven van workshops rond inclusie op maat van het speelplein
 • faciliteren van communicatie tussen ouders, het speelplein en de VGC
 • individuele ondersteuning van kinderen met zware noden samen met het speelplein
 • vorming inclusie voor (hoofd)animatoren

 

Meer weten? Neem contact op met onderwijscentrumbrussel@vgc.be - telefoon: 02 210 63 90