Onderwijsniveaus

Basisonderwijs

In Brussel zijn er dagelijks een massa leerkrachten in de weer om kwalitatief Nederlandstalig onderwijs te bieden. En de uitdagingen zijn groot: werken aan taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, kleuterparticipatie, transities, spel en spelen, milieueducatie, breed leren, ICT en mediawijsheid. Het Onderwijscentrum Brussel biedt gewone en buitengewone basisscholen netoverschrijdend ondersteuning om met deze inhouden aan de slag te gaan. 

Sommige Brusselse basisscholen maken deel uit van een Brede School. Deze Brede Scholen kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel. Het Onderwijscentrum Brussel biedt:

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook verschillende projecten voor het basisonderwijs. In de onderwijsbibliotheek vind je materialen en documentatie over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.

Secundair onderwijs

Verspreid over de 19 gemeenten van Brussel zijn er meer dan 40 secundaire scholen. In die scholen werken teams van vakleerkrachten en ondersteunend personeel samen om de ontwikkelingskansen van hun scholieren te vergroten. Dit betekent een grote uitdaging in de meertalige en grootstedelijke context van Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdende ondersteuning aan op vraag van de Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs. Deze scholen krijgen ondersteuning op het vlak van taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, milieueducatie, aanvangsbegeleiding, omgaan met diversiteit en armoede, spel en spelen, breed leren, transities, ICT en mediawijsheid. Naast ondersteuning op maat biedt het Onderwijscentrum Brussel vormingen en uitwisseling aan.

Het Onderwijscentrum ondersteunt projecten voor het secundair onderwijs zoals lift Brussel, Ketjes met Talent en Brutus. In de onderwijsbibliotheek vind je handboeken en documentatie over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.