Onderwijsniveaus

Basisonderwijs

In Brussel zijn er dagelijks een massa leerkrachten in de weer om kwalitatief Nederlandstalig onderwijs te bieden. En de uitdagingen zijn groot: werken aan ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en meertaligheid, vormgeven van een taalbeleid en van krachtig taalvaardigheidsonderwijs. Het Onderwijscentrum Brussel biedt gewone en buitengewone basisscholen netoverschrijdend ondersteuning om met deze inhouden aan de slag te gaan. 

Sommige Brusselse basisscholen maken deel uit van een Brede School. Deze Brede Scholen kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel biedt een procesmatige samenwerking op vraag van de scholen. Bovendien heeft het OCB een aanbod aan vormingen en uitwisselingsmomenten, waarop leerkrachten en directies kunnen reflecteren op de eigen onderwijspraktijk. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook verschillende projecten voor het basisonderwijs. In de onderwijsbibliotheek kan je materialen en documentatie vinden over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.

Secundair onderwijs

Verspreid over de 19 gemeenten van Brussel zijn er 36 gewone secundaire scholen en 5 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs. In die scholen werken teams van vakleerkrachten en ondersteunend personeel samen om de ontwikkelingskansen van hun scholieren te vergroten. Dit betekent een grote uitdaging in de meertalige en grootstedelijke context van Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdend ondersteuning aan op vraag van deze scholen. Deze scholen kunnen ondersteund worden op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs, taalbeleid, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid. Naast die procesmatige samenwerkingen kunnen scholen vormingen aanvragen die op maat van het schoolteam worden gegeven. Het Onderwijscentrum ondersteunt ook enkele projecten voor het secundair onderwijs. In de onderwijsbibliotheek kan je allerlei handboeken terugvinden, alsook documentatie omtrent onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.