Basisonderwijs

In Brussel zijn er dagelijks een massa leerkrachten in de weer om kwalitatief Nederlandstalig onderwijs te bieden. En de uitdagingen zijn groot: werken aan ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en meertaligheid, vormgeven van een taalbeleid en van krachtig taalvaardigheidsonderwijs. Het Onderwijscentrum Brussel biedt gewone en buitengewone basisscholen netoverschrijdend ondersteuning om met deze inhouden aan de slag te gaan. 

Sommige Brusselse basisscholen maken deel uit van een Brede School. Deze Brede Scholen kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel biedt een procesmatige samenwerking op vraag van de scholen. Bovendien heeft het OCB een aanbod aan vormingen en uitwisselingsmomenten, waarop leerkrachten en directies kunnen reflecteren op de eigen onderwijspraktijk. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook verschillende projecten voor het basisonderwijs. In de onderwijsbibliotheek kan je materialen en documentatie vinden over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.