Basisonderwijs

In Brussel zijn er dagelijks een massa leerkrachten in de weer om kwalitatief Nederlandstalig onderwijs te bieden. En de uitdagingen zijn groot: werken aan taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, kleuterparticipatie, transities, spel en spelen, milieueducatie, breed leren, ICT en mediawijsheid. Het Onderwijscentrum Brussel biedt gewone en buitengewone basisscholen netoverschrijdend ondersteuning om met deze inhouden aan de slag te gaan. 

Sommige Brusselse basisscholen maken deel uit van een Brede School. Deze Brede Scholen kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel. Het Onderwijscentrum Brussel biedt:

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook verschillende projecten voor het basisonderwijs. In de onderwijsbibliotheek vind je materialen en documentatie over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.