Secundair onderwijs

Verspreid over de 19 gemeenten van Brussel zijn er 36 gewone secundaire scholen en 5 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs. In die scholen werken teams van vakleerkrachten en ondersteunend personeel samen om de ontwikkelingskansen van hun scholieren te vergroten. Dit betekent een grote uitdaging in de meertalige en grootstedelijke context van Brussel.

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdend ondersteuning aan op vraag van deze scholen. Deze scholen kunnen ondersteund worden op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs, taalbeleid, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid. Naast die procesmatige samenwerkingen kunnen scholen vormingen aanvragen die op maat van het schoolteam worden gegeven. Het Onderwijscentrum ondersteunt ook enkele projecten voor het secundair onderwijs. In de onderwijsbibliotheek kan je allerlei handboeken terugvinden, alsook documentatie omtrent onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.