Historiek

Het Onderwijscentrum Brussel werd opgericht in 2008. Het is een samengaan van alle ondersteuningsinitiatieven van de VGC die op dat moment actief waren in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Taalvaart, Bits², Schoolopbouwwerk, Nascholing Brussel en het Leermiddelencentrum Brussel bundelden hun krachten tot één geïntegreerde werking. Een ambitie die een jaar eerder ook op de Ronde Tafel Conferentie (PDF 354 KB) over het Brussels onderwijs verwoord werd. Minister Vanhengel benadrukte in zijn beleidsbrief van 2004 al het belang van een optimale afstemming tussen de verschillende ondersteuningspartners in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Sindsdien fungeert het Onderwijscentrum Brussel als ondersteunings- en expertisecentrum voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.