Overzicht groepsaanbod Brede School 2020 - 2021

Bredeschoolcoördinatoren in een vorming

Alle vormingen gaan door, de vorm kan variëren door de coronamaatregelen.

Vast aanbod

Alle bredeschoolcoördinatoren nemen deel aan de volgende sessies van het vaste aanbod:

  • Startdag op dinsdag 8 september 2020 van 9.30 tot 12.30 uur: Brede School, urban education en armoede: online
  • Brede School en urban education op dinsdag 12 januari 2021 van 9.00 tot 13.00 uur (met eerst een nieuwjaarsontbijt)
  • Slotmoment op dinsdag 8 juni 2021 van 9.30 tot 12.30 uur met aansluitend bredeschoolpicknick

Basisaanbod

Het basisaanbod is specifiek voor de startende bredeschoolcoördinatoren, nieuwe partners of stuurgroepleden:

Keuzeaanbod

Voor het keuzeaanbod kunnen alle bredeschoolcoördinatoren zich inschrijven op basis van hun noden:

Schrijf je in!

Ben je ingeschreven en kun je toch niet aanwezig zijn? Mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be of bel naar 02 210 63 90.