Professionaliseringsaanbod 2021 – 2022

Naast de schoolondersteuning (vraag- en aanbodgestuurde schoolondersteuning, OCB-helpdesk), biedt het Onderwijscentrum Brussel nog heel wat andere professionaliseringsmogelijkheden voor schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden:

Schooloverstijgende vormingen

Via een divers vormingsaanbod biedt OCB input aan leerkrachten rond concrete thema’s van de Brusselse onderwijspraktijk.

Schooloverstijgende leerlabo’s

OCB organiseert leerlabo’s (meerdere sessies per jaar), een krachtige combinatie van theorie en praktijk: vertalen van theorieën, wetenschappelijk inzichten en praktijkervaringen naar de Brusselse klaspraktijk.

Zelfstandig leren 

OCB deelt expertise rond kwaliteitsvol onderwijs in Brussel via online materialen, e-courses, tools en onderzoeksgegevens. Je kanl als leraar of als schoolteam op deze manier nieuwe inzichten verwerven, inspiratie opdoen of snel antwoorden vinden op vragen die je bezighouden.

Concrete informatie over dit aanbod wordt later dit jaar verspreid via de vormingskalender.