BXL ZKT LKR Zomerboost 22 augustus 2019

leerkrachten verzamelen in lokaal
slide Zomerboost met foto's van kick-off
aardbeisnoepje op post-it

Op 22 augustus 2019, op het einde van de zomervakantie, was er opnieuw een gezamenlijk moment om verder te werken aan BXL ZKT LKR. Een tiental leerkrachten en directies schreven zich in.

Een eerste actiepunt van de Zomerboost was een keuze maken. Welke ideeën willen de leerkrachten verder uitwerken het volgend schooljaar?

Op basis van de online stemmen werden een aantal ideeën geselecteerd. De deelnemers van de Zomerboost kozen extra ideeën uit alle voorstellen online. En we kregen zelfs ter plekke nog enkele ideeën bij.

De verkozen ideeën werden grondig getest in werkgroepen op basis van een sjabloon: bestaat het idee al? Is het gemakkelijk uit te voeren? Levert deze actie effectief een bijdrage aan het doel? En werkt deze actie effectief aan de vooropgestelde doelen?

Na de testronde kwamen 3 topideeën naar voren:

 1. ZORG-voor-leerkracht, idee 7 van de eerste 9 voorstellen uit de kick-off van 14 mei 2019.
 2. Leerkrachten leren van elkaar: een idee dat online ingediend werd
 3. Leerlingen worden leerkracht: gloednieuw voorgesteld op de BXL ZKT LKR Zomerboost

De eerste resultaten van de Zomerboost

Zorg voor Leerkracht

Welke acties ondernemen we?

 1. onderzoek naar het bestaande aanbod rond personeelsbeleid: wie is er bevoegd en kan worden betrokken?
 2. onderzoek naar de noden van directies en leerkrachten via een bevraging: wat heb je nodig?
 3. definiëring van goed personeelsbeleid
 4. good practices rond personeelsbeleid zichtbaar maken via bestaande kanalen

Doel

Het doel is dat personeelsleden zich goed voelen op school

Voor wie?

 • directies en beleidsteam, plus de leerkrachten meenemen in het verhaal
 • instanties waar de verantwoordelijkheid ligt: schoolbestuur, netten

Leerkrachten leren van elkaar

Welke acties ondernemen we?

 1.     bevraging en interesse van andere leerkrachten peilen
 2.     draaiboek voor een goede uitwisseling opstellen
 3.     werking opstarten

Wat willen we bereiken?

 •     uitwisseling tussen leerkrachten om de werkdruk te verlagen, nieuwe ideeën en positieve ervaringen te delen
 •     meer verbondenheid
 •     een open sfeer en veiligheid creëren
 •     doorbreken van 'eilandjes'

Voor wie?

 • leerkrachten kleuter, lager en secundair
 • bijzondere aandacht voor startende leerkrachten

Leerlingen worden leerkracht

Welke acties ondernemen we?

 1. trekkersgroep samenstellen
 2. verbinding maken met stakeholders
 3. inhoudelijke uitwerking

Wat willen we bereiken?

 • werken aan de perceptie van het leerkrachtenberoep bij jongeren
 • alle Brusselse jongeren stimuleren een job als leerkracht te overwegen

Voor wie?

Voor alle Brusselse scholen en leerlingen: ASO, BSO en TSO