De leefwereld van Brusselse kinderen en jongeren en diverse schoolteams

Kinderen en jongeren hebben spiegels en vensters nodig om maximaal tot ontwikkeling te komen. In de spiegels herkennen ze zich, zien ze rolmodellen. Vensters bieden hen een blik op de wereld die ze nog niet kennen.

Deze werkgroep zoekt antwoorden op de volgende vragen die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Hoe vind je als leerkracht aansluiting bij de leefwereld van je leerlingen? Ook als die leefwereld verder afstaat van die van jou?
  • Hoe bied je als school aan je leerlingen en je leerkrachten voldoende spiegels en vensters?
  • Hoe zorgen we voor meer diverse schoolteams? In de Brusselse vijver zit zoveel onbenut potentieel. Het lerarentekort zorgt voor een extra nood en biedt perspectief op nieuwe mogelijkheden.
  • Hoe leid je sterke stadsleerkrachten op om in te zetten op kwaliteitsvol onderwijs en eerlijke kansen voor alle leerlingen? 

Er bestaan al initiatieven die een stukje antwoord bieden op deze vragen. Bv. De Baobab, Teach for Belgium, … . Een eerste brainstorm in de werkgroep ging over:

  • Drempels naar het lerarenberoep wegwerken
  • De opleiding aantrekkelijker maken en afstemmen op wat een stadsleerkracht nodig heeft.
  • Alternatieve routes om leerkracht te worden, versterken en uitbreiden.
  • Succesverhalen verspreiden.

Vind jij diverse schoolteams ook zo belangrijk? Zoek jij ook naar manieren om aansluiting te vinden bij de leefwereld van Brusselse leerlingen? Schrijf je dan in voor deze werkgroep om samen onze vraag scherp te stellen en haalbare acties te formuleren.

Deelnemen aan de werkgroep