Leerkrachten leren van elkaar

tekening twee hoofden met pijlen groen en rood naar elkaar

We willen leerkrachten uit verschillende scholen samenbrengen en de gemeenschappelijke problematiek aanpakken: samen (zorg)documenten opstellen, meer en beter onderwijs op elkaar afstemmen,  alle krachten bundelen en scholen laten leren van elkaar.

Doel

  • uitwisselingen tussen scholen en leerkrachten onderling mogelijk te maken – netoverschrijdend
  • leerkrachten durven hun sterktes te tonen, kunnen de noden van zichzelf en de school in kaart brengen en gaan buiten de schoolmuren op zoek naar goede praktijkvoorbeelden

Het project start voor basisscholen en breidt later uit naar secundaire scholen.

Werkvormen om talenten en sterktes in kaart te brengen

De scholen krijgen werkvormen aangeboden om talenten in kaart te brengen, samen met de lijst van inhouden (PDF 226.07 KB).

Het is niet verplicht om eerst de talenten in kaart te brengen. Scholen kunnen ook rechtstreeks aanduiden:

  • waar ze sterk in zijn en of ze bereid zijn om dit te delen met collega’s
  • waar ze vragen over hebben (nood)
  • waar ze gewoon samen met een andere school over willen nadenken

Zodra het mogelijk is starten de drie pilootscholen met hun sterktes en noden in kaart te brengen. Op basis hiervan hospiteren ze bij elkaar. Tijdens deze bezoeken verzamelen we ook foto's, quotes, ervaringen ... om te delen met alle scholen.

De uitwisselingen kunnen gaan over een bepaalde inhoud of over hoe iets aangepakt wordt, belangrijk is dat het voldoet aan de verwachtingen van beide scholen.

Na de pilootfase is de volgende stap om de sterktes en noden van de Nederlandstalige scholen in Brussel samen te brengen op de website van het Onderwijscentrum Brussel. Daar worden ook de verhalen, foto's en quotes van de pilootscholen gedeeld. Het uiteindelijke doel is dat alle scholen hun noden en sterktes doorgeven zodat alle Nederlandstalige scholen in Brussel via de website van het Onderwijscentrum Brussel elkaar eenvoudig kunnen contacteren om bij elkaar te hospiteren.

Scholen warm maken

Het belangrijkste is de mond-aan-mondreclame. Ondersteuners en leerkrachten die ervan op de hoogte zijn, vertellen dit verder.

Verdere communicatie vindt plaats wanneer de pilootscholen good practices kunnen vertellen.

Evaluatie schoolbezoeken

Het is belangrijk dat elke school de verwachtingen duidelijk stelt van het bezoek. Daarom wordt er een document opgemaakt met alle belangrijke aspecten. Ook een evaluatiegesprek tussen beide scholen na het bezoek is essentieel.

  • Document: kijkwijzer die een leidraad biedt waar bezoekers op zullen letten.
  • Verwachtingen: Wat wil je te zien krijgen als het over *deze inhoud* gaat? Tijdens een intake worden de wederzijdse verwachtingen besproken.
  • Evaluatie: Wat neem je mee? Hoe was de ontvangst? Waar heb je nog vragen over? ...