Leerlingen worden leerkracht

tekening van bord met leerlingen errond

#LLNwLKR

We maken alle Brusselse jongeren warm voor het lerarenberoep door hen ervaring te laten opdoen in het onderwijs, geïntegreerd in het curriculum.

Doel

  • Het imago van het lerarenberoep bij Brusselse jongeren en hun omgeving verbeteren.
  • Alle Brusselse jongeren stimuleren om een job als leerkracht te overwegen.

We werken rond vier sporen:

  1. jongeren en hun omgeving sensibiliseren
  2. draagvlak creëren
  3. in het curriculum integreren
  4. alle Brusselse scholen mobiliseren

Sensibiliseren

Dit schooljaar werken we samen met een student uit de lerarenopleiding die voor zijn eindwerk een onderzoek doet naar het lerarentekort. Hij bevraagt in drie scholen leerlingen van de derde graad over hun beeld van het lerarenberoep.

Na een sensibiliseringsactie bevraagt hij die leerlingen opnieuw om te zien of hun mening is veranderd.

Deze bevraging is tijdens het voorjaar 2020 voorgelegd aan leerlingen uit de derde graad in drie scholen. Eén promoactie kon nog plaatsvinden op school. Door de coronamaatregelen werden de acties op andere scholen geannuleerd. Dit is opgevangen door een filmpje en een nieuwe bevraging via sociale media. Hierop zijn een 40-tal reacties gekomen. We kijken uit naar de resultaten!

Draagvlak creëren

 #LLNwLKR wil meer van onderuit groeien en zo komen tot een breed draagvlak bij jongeren, ouders en partners. Hiervoor is het plan om een werve(le)nde avond te organiseren. Tijdens dit event mobiliseren we ouders, jongeren, studenten lerarenopleiding en partners om mee hun schouders te zetten onder BXL ZKT LKR.

De organisatie van deze avond is even on hold geplaatst door de coronamaatregelen. Ook de volgende twee sporen nemen we later opnieuw op.

In het curriculum integreren

Het is belangrijk voor de begeleidende leerkrachten dat de ervaringsactiviteit van de leerlingen laagdrempelig is. Daarom is ons doel #LLNwLKR te integreren in het curriculum, bijvoorbeeld als een vak, projectmatig, als burgerstage of GIP. Daarnaast moet het ook een plaats krijgen in initiatieven rond studiekeuze.

Alle Brusselse scholen mobiliseren

Geen enkele Brusselse jongere in het Nederlandstalig onderwijs mag ontsnappen aan de acties van #LLNwLKR. De ideale plek om alle jongeren te bereiken, zijn onze Nederlandstalige scholen. We werken een plan uit om al onze secundaire scholen mee op de kar te laten springen.