Waarderen van leerkrachten

Deze werkgroep heeft vorig schooljaar al stappen gezet en gaat op dit spoor verder.

Wij verbinden Brusselse praktijkverhalen van leerkrachten, directeurs en anderen die zich gewaardeerd voelen binnen het Brussels onderwijs met inzichten die een verschil maken:

Veiligheid binnen het team

De basis om je als leerkracht gewaardeerd te voelen is een goede teamsfeer waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, waarin je fouten mag maken en kan groeien.

Goede communicatie intern en extern

Goed weten waar je voor staat als team en dit naar buiten dragen, helpt om je uiteindelijk gewaardeerd te voelen in je job. Je schept duidelijke verwachtingen en gaat als team doelgericht aan de slag.

Cultuur van successen vieren

Als je zelf en als team bewust inzet op het vieren van successen, ben je meer gefocust op wat er goed loopt. Dit expliciet benoemen zorgt voor een gevoel van waardering.

Leerkracht in zijn kracht zetten

Een leerkracht voelt zich gewaardeerd als hij of zij:

  • autonomie krijgt om zichzelf te zijn in zijn of haar job
  • zich verbonden voelt met de school, het team, de kinderen
  • zich competent voelt en volgens deze competentie bijv. een specifieke taak krijgt

We verspreiden deze praktijkverhalen met audiofragmenten, filmpjes, geschreven interviews,… 

Mijn praktijkverhaal delen

Heb jij goesting om deze verhalen mee uit te werken? Dan zijn we ook nog steeds op zoek naar jou!

Deelnemen aan de werkgroep