ZORG-voor-leerkracht

twee volwassenen klappen met één hand tegen elkaar

Vernieuwend, krachtig en eigentijds personeelsbeleid ontwikkelen met aandacht voor zorg, waardering, steun...

Alle personeelsleden voelen zich goed op school met als resultaat:

 • het lerarentekort en lerarenverloop verminderen
 • de samenwerking en communicatie op school verbeteren

We vertrekken van het theoretisch kader dat is gebaseerd op een uitgebreide reviewstudie naar personeelsbeleid binnen onderwijs die werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep BELLON van UGent (Vanblaere, Tuytens & Devos, 2017). Zij onderscheiden vier belangrijke personeelszorgpraktijken:

 1. personeelsinzet (rekrutering, selectie en opdrachttoewijzing)
 2. leerkrachtevaluatie
 3. professionele ontwikkeling
 4. waardering en beloning

Onze keuze is om te starten met het onderdeel ‘waardering en beloning’. We willen schoolteams en directies inspireren met good practices om aan de slag te kunnen gaan met waardering in hun team.

Waardering van leerkrachten

Welke onderdelen werken we uit? 

 • Wat zegt onderzoek?
 • Wat is goede literatuur?
 • Wat zijn good practices uit Brussel?
 • Welke concrete stappen kan je als team zetten om hieraan te werken, bijvoorbeeld werkvormen?

Doelgroep

gericht naar directies en schoolteams

Inhoud

Veiligheid binnen het team

De basis om je gewaardeerd te voelen als leerkracht is een goede teamsfeer waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, waarin je fouten mag maken en kan groeien.

Goede communicatie intern en extern

Goed weten waar je voor staat als team en dit dan naar buiten kunnen dragen, helpt om je uiteindelijk gewaardeerd te voelen in je job. Je schept duidelijke verwachtingen en kunt als team doelgericht aan de slag gaan.

Cultuur van successen vieren

Als je zelf en als team bewust inzet op het vieren van successen, ben je meer gefocust op wat er goed loopt. Dit expliciet benoemen zorgt voor een gevoel van waardering.

Leerkracht in zijn kracht zetten

(Vitamines voor groei, Vansteenkiste & Soenens, 2017)

 • Leerkracht die meer autonomie krijgt waardoor hij of zij meer eigenheid in de job kwijt kan en zich meer gewaardeerd voelt.
 • Leerkracht die zich verbonden voelt met de school, het team, de kinderen, de job zal meer gemotiveerd zijn.
 • Leerkracht die zich competent voelt en volgens deze competentie bijv. een specifieke taak krijgt, zal zich sneller gewaardeerd voelen.

Verwacht eindproduct: inspiratiegids

De werkgroep verzamelt binnen deze thema’s good practices uit Brussel. Deze worden gebundeld om dan verder te verspreiden over Brusselse scholen ter inspiratie.

We brengen het volgende in kaart:

 • omschrijving van de good practice
 • de nood waaruit de good practice ontstond
 • de link met het waarderen van schoolteams en leerkrachten
 • tips voor teams die hiermee aan de slag willen