Kleur Bekennen

Kleur Bekennen
Wat?

 

Kleur Bekennen coacht leraren en studenten aan de lerarenopleiding bij wereldburgerschapseducatie. Dit is mogelijk dankzij een divers aanbod aan begeleiding, leermiddelen en workshops.

Bij Kleur Bekennen kan je onder meer terecht voor:

Concrete ondersteuning:

In het schooljaar 2018-2019 zijn 10 Brusselse scholen geselecteerd voor de projectoproep van 'Kleur Bekennen'.

 1. Cardijnschool: oorlog en vrede, leerlingenparticipatie
 2. COOVI Secundair onderwijs: BeverZaken en leerlingenparticipatie
 3. Lucernacollege: Unesco doelen en democratisch schoolklimaat
 4. Sint-Jorisbasisschool: wereldburgerschap via Zin in leren! Zin in leven! , wereldoriëntatie en superdiversiteit
 5. GO! Atheneum Unesco: Unesco doelen, duurzaamheid en intercultureel leren
 6. Angelusinstituut: werelddagen, duurzaamheid en kinderrechten
 7. Instituut Anneessens-Funck: kritisch denken, leerlijn wereldburgerschap en leerlingenraad
 8. GO! Atheneum Etterbeek: mondiale vraagstukken, mensenrechten en maatschappelijk engagement
 9. Atheneum Brussel: mensenrechten, migratie en peer support.
 10. Regina Pacisinstituut: mediawijsheid, dekolonisatie en leerlingenparticipatie
Voor wie?

Kleur Bekennen ondersteunt:

 • leerkrachten
 • schoolteams van het basisonderwijs en het secundair onderwijs
 • studenten van de lerarenopleiding
Praktische informatie

Alle informatie over Kleur Bekennen vind je op www.kleurbekennen.be

Schrijf alvast in je agenda: donderdag 2 mei 2019: inspiratiedag met interactieve workshops en good practices tijdens het feest voor wereldburgers.