Lesgeven in Brussel

lesgeven in Brussel
Wat?

‘Lesgeven in Brussel’ is een initiatief dat Brussel als onderwijsstad positief in de kijker zet. Naast de vele uitdagingen, is het Brusselse onderwijs immers heel bijzonder en biedt het veel kansen. De diversiteit aan talen en culturen zien veel leerkrachten niet alleen als een verrijking voor zichzelf, maar ook voor hun manier van lesgeven. Bovendien biedt Brussel, met z’n vele parken en musea, heel wat didactische mogelijkheden. Ook de werkzekerheid en de uitgebreide ondersteuning zien veel Brusselse leerkrachten als belangrijke troeven.

We willen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voldoende sterke leerkrachten aantrekken om de uitdagingen van vandaag én morgen aan te pakken.

Hoe?

‘Lesgeven in Brussel’ toont hoe verrijkend lesgeven in Brussel kan zijn via een affichecampagne, een facebookpagina en een website.

De website biedt een platform voor alle huidige en toekomstige leerkrachten over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Je vindt er informatie over solliciteren in het onderwijs, de lerarenopleidingen en de bestaande initiatieven waarop leerkrachten een beroep kunnen doen.

 

Voor wie?

‘Lesgeven in Brussel’ streeft ernaar om...

  • Scholieren uit het Brusselse secundair onderwijs te informeren over en te motiveren voor de lerarenopleiding. Tijdens het project 'Ketjes met Talent' kunnen scholieren uit de 3e graad kennismaken met het lerarenberoep door een onderdompeling in de basisschool.
  • Leerkrachten uit het Brusselse onderwijs te waarderen door kleine events te organiseren. Tijdens deze events staan 'ontmoeting' en 'uitwisseling' centraal. Voorbeeldactiviteiten zijn: de 'Afterworkdrink', Teachers @ the Movies...
  • Leerkrachten meer vertrouwd te maken met de (didactische) mogelijkheden die Brussel biedt. Zij kunnen zich inschrijven voor Expeditie Molenbeek of Expeditie Brussel. Ook schoolteams kunnen zich hiervoor inschrijven. 
  • Studenten uit de Brusselse lerarenopleidingen te laten kennismaken met Brussel in al zijn facetten door het aanbieden van stadsgame Big City Life.

 

Praktische informatie

Lesgeven in Brussel is een samenwerking tussen Brik en het Onderwijscentrum Brussel.