Lesgeven in Brussel

lesgeven in Brussel
Wat?

‘Lesgeven in Brussel’ laat scholieren, studenten en leerkrachten kennismaken met Brussel als onderwijsstad. Naast de vele uitdagingen is het Brusselse onderwijs heel bijzonder en biedt het veel kansen. De diversiteit aan talen en culturen is voor veel leerkrachten een verrijking voor zichzelf en hun manier van lesgeven. Bovendien biedt Brussel, met z’n vele parken en musea, heel wat didactische mogelijkheden. Ook de werkzekerheid en de uitgebreide ondersteuning zijn belangrijke troeven.

We willen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voldoende sterke leerkrachten aantrekken om de uitdagingen van vandaag én morgen aan te pakken.

Hoe?

‘Lesgeven in Brussel’ toont hoe verrijkend lesgeven in Brussel kan zijn via een affichecampagne, een facebookpagina en een website.

De website biedt een platform voor alle huidige en toekomstige leerkrachten over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Je vindt er informatie over solliciteren in het onderwijs, de lerarenopleidingen en de bestaande initiatieven waarop leerkrachten een beroep kunnen doen.

 

Voor wie?

 

Lesgeven in Brussel:

  • informeert en motiveert scholieren uit het Brusselse secundair onderwijs: tijdens het project 'Ketjes met Talent' maken scholieren uit de 3e graad kennis met het lerarenberoep door een onderdompeling in de basisschool
  • waardeert leerkrachten uit het Brusselse onderwijs tijdens events waar 'ontmoeting' en 'uitwisseling' centraal staan, bijvoorbeeld de 'Afterworkdrink' en Teachers @ the Movies
  • maakt leerkrachten vertrouwd met de (didactische) mogelijkheden die Brussel biedt: zij kunnen zich inschrijven voor Expeditie Molenbeek of Expeditie Brussel
  • laat studenten uit de Brusselse lerarenopleidingen kennismaken met Brussel in al zijn facetten tijdens de stadsgame Big City Life.