Mijn Taal

Wat?

Leerlingen uit 3 Brusselse basisscholen krijgen wekelijks na schooltijd een taalstimulerende activiteit in hun thuistaal aangeboden. Afhankelijk van de schoolpopulatie gebeurt dit in het Spaans of Turks. De activiteiten zijn speels en interactief en  worden begeleid door vrijwilligers. De ouders en hun schoolteam worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten. Zij krijgen informatie over het belang van de thuistaal en worden op de hoogte gehouden van het verloop van de activiteiten.

Doel

Hoe beter kinderen hun thuistaal onder de knie hebben, hoe beter ze het doen op school. De vaardigheden die kinderen ontwikkelen in hun thuistaal, kunnen kinderen immers ook op school inzetten. Het project Mijn Taal draagt bovendien bij aan de positieve houding ten opzichte van meertaligheid op school. Scholen en ouders leren elkaar ook beter kennen. De leefwereld van de kinderen krijgt een plaats op school en de drempel voor ouders om naar de school te komen wordt verlaagd.

Voor wie?

Dit project is in het schooljaar 2012-2013 van start gegaan in de basisschool Sint-Joost-aan-zee (Frans/Marokkaans en Turks), Lutgardisschool Etterbeek (Spaans), Basisschool Sint-Jan-Berchmanscollege (Spaans) en 't Plantzoentje (Italiaans).

In 2015-2016 wordt het project verder gezet in Sint-Joost-aan-zee (Turks), Lutgardisschool Etterbeek (Spaans) en Basisschool Sint-Jan-Berchmanscollege (Spaans).