MOS

groen logo met blaadje in de vorm van een hart
Wat?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Milieuzorg op School (MOS) helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. 

Een school die in zee gaat met MOS, kan rekenen op:

  • Begeleiding op maat: De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten en de omgeving om te onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
  • Informatie en inspiratie: MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrief en website, over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Brussel.
  • Vorming: MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er vormingen, zowel algemene als op maat van individuele scholen.
Voor wie?

MOS focust op:

MOS begeleidt schoolteams vanuit vier uitgangspunten:

  • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
  • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
  • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
  • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.

MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Registreren als MOS-school

Wil je gebruik maken van het MOS-aanbod? Registreer je school dan als MOS-school op de Groene Kaart. Dat kan op www.mosvlaanderen.be.

Na registratie maakt je school deel uit van de maatschappelijke MOS-beweging.

Een stapje verder: Eco-schools

MOS behoort tot een wereldwijd netwerk van scholen die zorg voor het milieu en duurzaamheid nastreven.  Zin om de school te profileren als (internationale) Eco-School? MOS helpt scholen om dit doel te bereiken.

Materialen

Voor MOS-scholen zijn er schoolbordlogo’s, het digitale MOS-icoon en de MOS-schoollogo’s. Deze communicatietools staan op de MOS-website. Op die manier kunnen MOS-scholen duidelijk maken dat ze werken aan milieuzorg en duurzame ontwikkeling.