Onderwijs tijdens en na corona

© - Pixabay
Wat?

een overzicht van hulpmiddelen en tips om schoolteams te helpen met afstandsleren, aanlooplessen en de heropstart van de scholen

Voor wie?

leerkrachten die zoeken naar hulpmiddelen bij afstandsleren en de heropstart van de scholen

Wanneer?

We delen onze materialen en kennis om schoolteams tijdens deze moeilijke tijden te ondersteunen. Zolang er nood is aan deze materialen, publiceren we ze op deze pagina.

Materialen

Digitale tools kiezen

Bekijk ons hulpmiddel om de juiste digitale tools te kiezen op KlasCement.

Met deze tool willen we de leemte vullen van lesidee, lesfase naar app. Het web is verzadigd met app-lijsten op alfabet, met handleidingen, do's en don'ts. Deze tool is geen handleiding, maar een doorgeefluik met een herkenbaar startpunt voor leerkrachten. De toolkiezer is in de eerste plaats bedoeld voor de gewone lessen. Vele tools en apps kun je ook inzetten voor afstandsleren.

 

Hulpmiddelen bij de heropstart van de scholen

Afsluiting schooljaar lager onderwijs (pdf 241.62 kB)

Ook in coronatijd willen we op een mooie manier afscheid nemen van de klas en de juf of meester, van mekaar, en van het gekke schooljaar. We bieden in dit document inspiratie om afscheid te nemen met de klas vanop afstand of op school.

Afsluiting schooljaar secundair onderwijs (pdf 299.99 kB)

Hoe speel je in op de verwachtingen en noden van jongeren als je straks dit bijzondere schooljaar afsluit? Lees hier 4 nuttige invalshoeken en een paar tips voor een alternatieve proclamatie.

Warm welkom in de kleuterklas (pdf 334.81 kB)

Op 2 juni mogen de kleuterscholen de deuren opnieuw openen. De kleuters hebben elkaar, jou, de klas en de school een hele tijd moeten missen. Misschien zagen jullie elkaar wel heel even online? Na deze periode is het belangrijk om kleuters de tijd te geven opnieuw te wennen en elkaar en de omgeving opnieuw te ontdekken. Maar hoe pak je dat aan? In deze fiche vind je enkele aandachtspunten en praktische tips.

Speeltijd@corona (pdf 168.54 kB)

In deze fiche vind je richtlijnen, algemene tips en enkele spelideeën voor de speeltijd tijdens de coronacrisis. Meer spelideeën vind je in onze favorietenmap Spel en Spelen tijdens corona op KlasCement.

Monitoren van leerlingen bij heropstart scholen (pdf 175.43 kB)

Bij de heropstart van de scholen komen de leerlingen met grote verschillen terug naar de klas. In dit document vind je handvatten en voorbeelden om je leerlingen effectief en efficiënt te monitoren.

Warm Brussels welkom in het secundair onderwijs (pdf 660.36 kB)

In een grootstad als Brussel hadden vele jongeren het niet gemakkelijk de voorbije periode. Deze bundel helpt scholen een warm welkom voor te bereiden en in te zetten op welbevinden en verbinding zodat nadien de focus weer op leren kan gelegd worden. Het document bevat een aantal activiteiten voor bij de heropstart van de lessen op school. Je kunt het zien als een soort van draaiboek, maar ook als een bronnenboek waaruit je kunt kiezen, aanpassen en combineren. Bij elke activiteit werden aandachtspunten, tips en suggesties voor enkele eindtermen toegevoegd.

Buitenruimte inzetten op school (pdf 391.81 kB)

Met de vier stappen in dit document kun je met je school een visie bepalen en afspraken maken rond het gebruik van buitenruimte voor spel en buitenles in tijden van corona. Naast het ‘waarom' vind je informatie, denkpistes, tips en reflectievragen om het gebruik van de buitenruimte tijdens schooluren te organiseren en te bespreken met ouders, kinderen, collega's ...

Warm onthaal in de lagere school na de heropstart van de scholen (pdf 279.26 kB)

Op 15 mei gaan de scholen opnieuw open. De leerlingen hebben elkaar en jou lange tijd fysiek niet gezien, misschien wel online. Na deze periode is het daarom belangrijk om elkaar opnieuw te ontdekken: jij de leerlingen, de leerlingen jou en de leerlingen elkaar. In dit document lees je op welke manier je dit kunt doen op school- en klasniveau.

Activiteiten Eigen Wijs tijdens en na corona (pdf 143.61 kB)

Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde Eigen Wijs om de weerbaarheid en veerkracht van jongeren tussen 10 en 14 jaar te verhogen. De materialen omvatten een handleiding voor de leerkracht, bewaarboekjes voor je leerlingen en een website. De website kan iedereen raadplegen. In deze fiche vind je een selectie van enkele activiteiten toegepast op de huidige situatie. De handleiding en bewaarboekjes horen bij onze ondersteuningstrajecten rond veerkracht. Meer info op EigenWijs.

Differentiatietips voor leerkrachten bij de heropstart van scholen (pdf 140.99 kB)

De scholen starten weer op en wat nu? Hoe pak je dit als leerkracht aan? Wat kunnen je leerlingen al uit de aanlooplessen? Bij welke leerlingen is inoefenen tijdens de coronaperiode niet goed gelukt? Hoe geef je nu les aan een groep leerlingen met zoveel verschillen? Deze fiche helpt je om te differentiëren bij de heropstart van de scholen.

Werkvormen kringgesprekken lager onderwijs (pdf 186.01 kB)

In deze fiche vind je vijf uitgewerkte ideeën voor kringgesprekken bij de herstart van de scholen na corona. Daarnaast geven we je inspiratie om zelf nieuwe ideeën uit te werken voor je leerlingen. Het is ook mogelijk om de activiteiten aan te passen zodat je ze via afstandsonderwijs kunt gebruiken. De doelgroep is het lager onderwijs.

Afstandsleren en aanlooplessen

Goodiebag voor kleuters @ corona (pdf 244.16 kB)

In de lagere school vormen handboeken en werkboeken vaak een houvast voor kinderen en ouders bij het afstandsonderwijs. Bij kleuters is dit uiteraard niet aan de orde.  Om ervoor te zorgen dat kleuters over de nodige materialen beschikken om aan de slag te gaan met jouw opdrachten, kan een rugzakje of tasje met concreet materiaal, stappenplannen … een waardevol alternatief vormen. In deze fiche lees je hierover meer. 

Mondelinge interactie bij kleuters stimuleren tijdens afstandsleren (pdf 281.46 kB)

Afstandsleren organiseren voor kleuters vergt heel wat vindingrijkheid van jou als kleuterleerkracht.  Voor het stimuleren van fijn motorische en cognitieve vaardigheden zijn er makkelijk enkele mogelijkheden te bedenken. Maar hoe stimuleer je de interactie bij kleuters? In deze fiche vind je enkele voorbeelden en praktische tips.  

Effectieve feedback in coronatijden (pdf 193.47 kB)

Feedback is een krachtig leerinstrument dat ervoor zorgt dat leerlingen gemotiveerd blijven om verder te leren. Feedback is zeker zo nodig bij afstandsleren als bij lesgeven in het echt. De thuiscontext vergroot de verschillen binnen de klasgroep. Door leerlingen feedback te geven, kan je hen gericht ondersteunen om die verschillen op te vangen. Deze fiche geeft aanwijzingen over hoe je effectieve feedback kan geven op afstand

Aanlooplessen voor meertalige kinderen (pdf 152.77 kB)

Bij afstandsleren is het belangrijk rekening te houden met de talige achtergrond van de kinderen. Ook meertalige kinderen moeten maximaal kunnen profiteren van de aanlooplessen die georganiseerd worden. In deze fiche vind je aanwijzingen over hoe je voor hen de link tussen taal en leren kan leggen.

Hoe aandacht besteden aan welbevinden? (pdf 285,94 kB)

Bij afstandsleren is het extra moeilijk om een vinger aan de pols te houden bij je leerlingen. Hoe bewaak en stimuleer je als leerkracht het welbevinden van je leerlingen? En hoe zorg je tegelijkertijd ook nog voor jezelf? In deze fiche vind je enkele aandachtspunten en tips om vanop afstand het welbevinden van je leerlingen (kleuter, lager, secundair) en van jezelf hoog te houden.

Vitamines in tijden van corona (pdf 211.79 kB)

Afstandsleren biedt nieuwe uitdagingen, maar ook kansen om je leerlingen te motiveren voor hun leerproces. Ook je eigen motivatie als leerkracht (kleuter, lager, secundair) hoog houden, is minstens even belangrijk. In deze fiche vind je tips om je leerlingen en jezelf te motiveren, geordend volgens het A, B, C van de zelfdeterminatietheorie. 

Aandachtspunten bij het uitstippelen van een beleid (pdf 427.67 kB)

Plots een hele schoolwerking vanop afstand opstarten, is een gigantische uitdaging. Waar let je als leidinggevende best op als je een beleid voor afstandsleren uitstippelt? En hoe motiveer je je team om dit beleid mee vorm te geven en in de praktijk om te zetten? Deze fiche somt enkele aandachtspunten en tips op om als directie (kleuter, lager, secundair) een beleid te ontwikkelen.