Onderwijs tijdens en na corona

© - Pixabay
Wat?

een overzicht van hulpmiddelen en tips om schoolteams te helpen met afstandsleren, aanlooplessen en de heropstart van de scholen

Voor wie?

leerkrachten die zoeken naar hulpmiddelen bij afstandsleren en de heropstart van de scholen

Wanneer?

We delen onze materialen en kennis om schoolteams tijdens deze moeilijke tijden te ondersteunen. Zolang er nood is aan deze materialen, publiceren we ze op deze pagina.

Materialen

Terug naar school: september 2020

Terug naar (school)taal (pdf 404.43 kB): een taalboost na het afstandsleren en de zomervakantie

Om het 'zomerverlies' van leerlingen in het halen is het belangrijk dat ze de kans krijgen om zich opnieuw aan te passen aan de (school)taal. Hoe geef je leerlingen aan het begin van het schooljaar een taalboost? Lees onze tips voor taalactiviteiten en interactie in de klas. Het document is opgesteld voor het lager onderwijs. Uiteraard kun je de uitgangspunten ook hanteren voor het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs.'

Mijn Buurtspel

Mijn buurtspel (pdf 181.67 kB)

Mijn Buurtspel is een creatief spel om kinderen verhalen te laten vertellen over het leven in huis en in de buurt. De kinderen krijgen de opdracht om op speurtocht te gaan in de buurt en tekeningen te maken na hun tocht. Nadien creëren ze een eigen spel waarmee ze met de leerkracht en klasgenootjes doe-, denk- en praatopdrachten uitvoeren. Het spel is compleet met een downloadbaar spelbord, tekensjablonen, stappenplannen voor de spelers en voorbeelden van doe-, denk- en praatopdrachten. Een idee voor WO van de tweede kleuterklas tot het tweede leerjaar.

Digitale tools kiezen

Bekijk op KlasCement onze digitale tool om de juiste app te kiezen.

Met deze tool willen we de leemte vullen van lesidee, lesfase naar app. Het web is verzadigd met app-lijsten op alfabet, met handleidingen, do's en don'ts. Deze tool is geen handleiding, maar een doorgeefluik met een herkenbaar startpunt voor leerkrachten. De toolkiezer is in de eerste plaats bedoeld voor de gewone lessen. Vele tools en apps kun je ook inzetten voor afstandsleren.

Hulpmiddelen bij de heropstart van de scholen

Afsluiting schooljaar lager onderwijs (pdf 241.62 kB)

Ook in coronatijd willen we op een mooie manier afscheid nemen van de klas en de juf of meester, van mekaar, en van het gekke schooljaar. We bieden in dit document inspiratie om afscheid te nemen met de klas vanop afstand of op school.

Afsluiting schooljaar secundair onderwijs (pdf 299.99 kB)

Hoe speel je in op de verwachtingen en noden van jongeren als je straks dit bijzondere schooljaar afsluit? Lees hier 4 nuttige invalshoeken en een paar tips voor een alternatieve proclamatie.

Speeltijd@corona (pdf 167.64 kB)

In deze fiche vind je richtlijnen, algemene tips en enkele spelideeën voor de speeltijd tijdens de coronacrisis. Meer spelideeën vind je in onze favorietenmap Spel en Spelen tijdens corona op KlasCement.

Monitoren van leerlingen bij heropstart scholen (pdf 175.43 kB)

Bij de heropstart van de scholen komen de leerlingen met grote verschillen terug naar de klas. In dit document vind je handvatten en voorbeelden om je leerlingen effectief en efficiënt te monitoren.

Buitenruimte inzetten op school (pdf 379.83 kB)

Met de vier stappen in dit document kun je met je school een visie bepalen en afspraken maken rond het gebruik van buitenruimte voor spel en buitenles in tijden van corona. Naast het ‘waarom' vind je informatie, denkpistes, tips en reflectievragen om het gebruik van de buitenruimte tijdens schooluren te organiseren en te bespreken met ouders, kinderen, collega's ...

Differentiatietips voor leerkrachten bij de heropstart van scholen (pdf 141.09 kB)

De scholen starten weer op en wat nu? Hoe pak je dit als leerkracht aan? Wat kunnen je leerlingen al uit de aanlooplessen? Bij welke leerlingen is inoefenen tijdens de coronaperiode niet goed gelukt? Hoe geef je nu les aan een groep leerlingen met zoveel verschillen? Deze fiche helpt je om te differentiëren bij de heropstart van de scholen.

Afstandsleren en aanlooplessen

Klaar voor (nog eens) een week afstandsonderwijs (pdf 322 kB)

We moeten in deze tijden vaak snel schakelen in ons onderwijs. Deze fiche wil je een houvast bieden om de week afstandsonderwijs in het basisonderwijs in goede banen te leiden.

Effectieve feedback in coronatijden (pdf 193.47 kB)

Feedback is een krachtig leerinstrument dat ervoor zorgt dat leerlingen gemotiveerd blijven om verder te leren. Feedback is zeker zo nodig bij afstandsleren als bij lesgeven in het echt. De thuiscontext vergroot de verschillen binnen de klasgroep. Door leerlingen feedback te geven, kan je hen gericht ondersteunen om die verschillen op te vangen. Deze fiche geeft aanwijzingen over hoe je effectieve feedback kan geven op afstand

Aanlooplessen voor meertalige kinderen (pdf 152.77 kB)

Bij afstandsleren is het belangrijk rekening te houden met de talige achtergrond van de kinderen. Ook meertalige kinderen moeten maximaal kunnen profiteren van de aanlooplessen die georganiseerd worden. In deze fiche vind je aanwijzingen over hoe je voor hen de link tussen taal en leren kan leggen.

Hoe aandacht besteden aan welbevinden? (pdf 272,63 kB)

Bij afstandsleren is het extra moeilijk om een vinger aan de pols te houden bij je leerlingen. Hoe bewaak en stimuleer je als leerkracht het welbevinden van je leerlingen? En hoe zorg je tegelijkertijd ook nog voor jezelf? In deze fiche vind je enkele aandachtspunten en tips om vanop afstand het welbevinden van je leerlingen (kleuter, lager, secundair) en van jezelf hoog te houden.

Vitamines in tijden van corona (pdf 211.79 kB)

Afstandsleren biedt nieuwe uitdagingen, maar ook kansen om je leerlingen te motiveren voor hun leerproces. Ook je eigen motivatie als leerkracht (kleuter, lager, secundair) hoog houden, is minstens even belangrijk. In deze fiche vind je tips om je leerlingen en jezelf te motiveren, geordend volgens het A, B, C van de zelfdeterminatietheorie. 

Aandachtspunten bij het uitstippelen van een beleid (pdf 427.67 kB)

Plots een hele schoolwerking vanop afstand opstarten, is een gigantische uitdaging. Waar let je als leidinggevende best op als je een beleid voor afstandsleren uitstippelt? En hoe motiveer je je team om dit beleid mee vorm te geven en in de praktijk om te zetten? Deze fiche somt enkele aandachtspunten en tips op om als directie (kleuter, lager, secundair) een beleid te ontwikkelen.