Sterke Schouders

sterke schouders
Wat?

Sterke (sch)ouders, sterke school. Een krachtige relatie tussen ouders en school is goed voor de ontwikkeling van leerlingen. Brusselse scholen en ouders zetten samen hun schouders onder de schoolloopbaan van hun leerlingen en kinderen. Er zijn ook heel wat organisaties waarbij ze daarvoor terecht kunnen. Tijdens de laatste week van april maken we de verschillende initiatieven zichtbaar, delen we goede praktijken vanuit de scholen en geven we scholen en ouders de kans om in gesprek te gaan over het Brussels onderwijs.

  • Dialoogtafels (24 april 2018): Een uitwisselingsmoment tussen ouders en schoolteams. Deelnemers krijgen de tijd om te luisteren naar elkaar, ervaringen uit te wisselen en te dromen over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
  • Voorbeelden van sterke (sch)ouders: In de komende weken zullen we via de website goede praktijken rond het inzetten op ouderbetrokkenheid delen.
Voor wie?
  • Dialoogtafels: voor ouders, schoolteams, Brede Schoolcoördinatoren, ouderverenigingen, organisaties die werken rond de Brusselse scholen, ...
  • Voorbeelden van sterke (sch)ouders: alle Brusselse scholen en ouders, Heb je voorbeelden uit je eigen scholen die je wil delen? Dat mag! Neem met ons contact op via studiedienst@vgc.be.